Bemesting

De afgelopen periode was nat maar vooral zacht waardoor de natuur op gang begint te komen. De eerste vroeglopende bomen zoals Sleedoorns en Forsythia staan al in bloei en de knoppen van de Hydrangea beginnen ook al open te staan.

In het voorjaar hebben planten/struiken en bomen weinig beschikbare voeding vanuit de bodem en teren ze vanuit de reserves die zij afgelopen jaar hebben opgebouwd.

Als ondersteuning voor deze periode kan de aanvulling van kunstmest gewenst zijn zodat de planten, struiken of bomen in het voorjaar beter aanslaan en voldoende voeding beschikbaar hebben.

Om in de voorjaarsperiode een ondersteuning te geven is stikstof, fosfaat maar ook kalium belangrijk om te strooien. Stikstof zorgt voor groei, fosfaat voor een beter en sterker wortelveld en kalium zorgt voor de waterhuishouding wat vooral richting de lente/zomer belangrijk is. Het voordeel van kalium is dat deze mineraal minder uitspoelinggevoelig is waardoor deze lang in het CEC beschikbaar blijft. DCM heeft verschillende mixen waar deze meststoffen in voorkomen beschikbaar. De meest gebruikte meststof is DCM MIX 2.

Om het gazon te bemesten kan DCM Start een goede meststof zijn voor een snel herstel na de winterperiode. Wanneer er mosplekken in het gras aanwezig zijn dan kan je kiezen voor DCM Gazon Pur. Als er weinig calcium in de aanwezig is dan is het verstandig om te bemesten met een calciummeststof. Deze meststoffen hebben een langere tijd nodig om in te regenen waardoor het nu aan de late kant is om dit nog bij te sturen. Mocht je toch nog iets willen doen dan kan je kiezen voor korrelkalk (voor gronden met lage pH) of voor Calcifert S (voor gronden met hoge pH). Korrelkalk wordt gestrooid als de pH laag is omdat dit een carbonaatvorm is wat ervoor zorgt dat de pH van de bodem licht verhoogd wordt. Bij Calcifert S is dit een sulfaatvorm, deze vorm is pH neutraal waardoor de pH niet verhoogd wordt.