Vang taxuskever met vangplaat

De taxuskever kan een plaag vormen in diverse sier- en fruitgewassen. Volwassen taxuskevers kunnen gevangen worden met een vangplaat.

De eieren die van juli tot en met oktober afgezet worden en uitkomen kunnen veel schade aan de wortels veroorzaken. Deze larve overwintert en wordt in het voorjaar weer actief. Na een aantal weken verpopt de larve en wordt het een volwassen kever. Deze kan vervolgens schade geven aan het blad door er ronde happen uit te nemen. Deze kever kan niet vliegen en verspreidt zich dus ook minder snel.

Bestrijding larve taxuskever

De bestrijding van de larve kan op 2 momenten en dat is zowel in het voorjaar vanaf begin/half maart als in het najaar tot begin november. De bodemtemperatuur speelt een belangrijke rol om een zo goed mogelijke bestrijding van de larve te krijgen d.m.v. aaltjes zoals Larvanem of Entonem.

Bestrijding volwassen kevers

Volwassen kevers kunnen gevangen worden door vangplaten op de grond neer te leggen. De vangplaten zorgen voor een schuilplek voor de taxuskever. Op de platen zit een gelachtige gelei met daarop nematoden die de volwassen kevers binnendringen waardoor de taxuskever sterft.

Deze vallen voldoen voor 10 m² en dienen regelmatig bevochtigd te worden. Deze val blijft ongeveer 6 weken werkzaam.