Langpootmug

Langpootmug

In de nazomer rond schemertijd vliegen in de tuinen veel langpootmuggen rond. Dit is niet alleen hinderlijk, de larven kunnen ook veel schade aanrichten.

Soms zie je dat bepaalde vogelsoorten in het gras aan het pikken zijn en het gras omgooien. Dit is een indicatie dat er emelten aanwezig kunnen zijn. De larve verblijft voornamelijk in graslanden, sportvelden en gazons en kunnen veel vraatschade aanrichten.

In het najaar komen de eitjes uit en gaan ze als larve in rusttoestand. Half maart worden ze weer actief en vreten ze weer aan de wortels waardoor er schade te zien is aan het gazon. In augustus begint de verpopping en komen de langpootmuggen tevoorschijn die vervolgens weer gaan paren.

In de voorjaars- en najaarsperiode kun je de emelten goed bestrijden met parasitaire aaltjes zoals Larvanem. Deze zijn het sterkst bij een hogere bodemtemperatuur (15+ graden Celcius). Entonem werkt beter bij een wat lagere temperatuur.