Bloemen

Gras en bloemenstroken zaaien

Door de vele regenval is er in de afgelopen periode bijna geen mogelijkheid geweest om bewerkingen op het land uit te voeren. De regen zorgde plaatselijk voor veel overlast.

Wanneer het weer stabieler wordt dan wordt het weer mogelijk om een bodembewerking uit te voeren en gras en bloemenstroken in te zaaien.

Voor een juiste graszode hebben wij verschillende grasmixen van DLF Masterline in ons assortiment. We hebben verschillende mixen in ons assortiment zodat je voor iedere toepassing de juiste grasmix kan kiezen. Wij hebben grasmixen voor o.a. sportvelden, gazon, boomgaard, bermen, recreatieterreinen en dijken (toepassing medio april). Onderstaand een overzicht van de verschillende sportveldmengsels met de verschillende verhoudingen zodat je voor iedere toepassing de juiste graszoden hebt.

DLF Sportveldmengsels 2024

Masterline Engels Veldbeemd Coating Innovatie
4-4-2 Master 100% 0% GroMax 80% 4turf*
ExtraMaster 80% 20% GroMax 60% 4turf
ProMaster SV7 75% 25% GroMax  
BalanceMaster 75% 25% ProNitro 55% 4turf
ExtraBeemdMaster 20% 80% ProNitro 10% 4turf
BeemdMaster 0% 100% GroMax  

* 4turf= tetraploïd Engels raaigras (gazontype) voor extreme weerbaarheid: snelle vestiging, diepe beworteling, robuust, ziekte- en stresstolerant.

Nieuwe in het assortiment Microclover

Sinds kort beschikt DLF over een nieuw mengsel: Microclover. Dit is een kleinbladige klaver die goed de samenwerking aangaat met graszaad en door de stikstofbindende waarde van klaver wordt het gras gelijk gevoed. Het advies is om 5% microklaver toe te voegen bij een graszaadmengsel.

 

Bloemenmengsels

Een sterk natuurlijk evenwicht is een veel besproken onderwerp bij provincies en gemeentes, om dit te realiseren kiezen steeds meer gemeentes ervoor om bepaalde bloemenstroken en bermmengsels te zaaien om zo het natuurlijke evenwicht te stimuleren. Belangrijk is om een bloemenmengsel te hebben met verschillende bloeistadia’ s zodat er veel voedsel (nectar) beschikbaar is voor een lange periode. AR Plant beschikt over diverse soorten bloemenmengsels waaronder Invito. Dit bloemenmengsel is geliefd bij vele natuurlijke roofinsecten. We hebben ook park- en bermbloemenmengsels in ons assortiment om het landschap kleurrijk te maken en de biodiversiteit te stimuleren.