Stikstofbinding uit de lucht met Blue-N

Stikstof is een belangrijk element voor de groei van alle gewassen. Alleen vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne kunnen via Rhizobiumbacteriën op eigen kracht stikstof uit de lucht halen.

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan om dit proces na te bootsen. Dit is gelukt en inmiddels zijn enkele productvarianten beschikbaar. Interessante ervaringen zijn opgedaan in mais, aardappelen, grassen, openbaar groen en tuinbouw.

Blue N

AR Plant heeft Blue-N in het assortiment. Met deze Methylobacterium is binnen de fruiteelt vorig jaar de eerste ervaring opgedaan door CAF en op Proeftuin Randwijk. Via één toepassing met 333 gram actieve stof per hectare als bladtoepassing kan 30-40 kg/ha zuivere stikstof uit de lucht gebonden worden. Fine tuning is nog gewenst, bepaalde meststoffen en gewasbeschermers remmen de opname van deze bacterie in het gewas wat bepaalde wachttijden vraagt. Qua prijs/prestatie-verhouding valt dit product gunstig. Kansen liggen vooral in het beperken van ureum-bespuitingen en/of overbemesting. CAF zet het demonstratie-onderzoek voort. Neem voor meer informatie contact op met je voorlichter.