Overbemesting fruitteelt

De zomer nadert waarmee traditioneel gezien het moment in beeld komt waarop er een overbemesting uitgevoerd kan worden op de percelen met een vollere dracht of een grotere voedingsbehoefte.

Dit jaar hebben we te maken met een relatief laat jaar. Dit betekent normaal gesproken dat de overbemesting in principe ook wat naar achteren geschoven kan worden. Echter hebben we dit voorjaar flink veel regen gehad. De stikstofbuffer vanuit de voorjaarsbemesting is hierdoor eerder leeg dan we gewend zijn. Wat overbemestingsmoment betreft houden we daarom vast aan het traditionele moment. Op de percelen met een volle dracht is een overbemesting met stikstof en eventueel kalium zeker dit jaar wenselijk. Indien de kaliumbuffer vanuit de bodem voldoende is volstaat een gift met 100-150 kg KAS. Op peer en bijvoorbeeld volle percelen Elstar met een lage kaliumbuffer in de bodem is het advies om een 250 kg Kalisalpeter-prills te strooien. Hiermee wordt de vruchtgroei extra ondersteund.