Bladmonsters

In de zomer kan het zinvol zijn om bladmonsters te nemen in de percelen. Enerzijds kun je deze bladmonsters gebruiken voor de PlanetProof-certificering. Maar ook voor de eigen bedrijfsvoering zijn bladmonsters zinvol.

Een bladmonster geeft een indicatie hoe de voedingsopname van het gewas is geweest in de periode tot het nemen van de monsters. Indien er hiaten in de waardes zitten kan er, zeker met betrekking tot stikstof en kalium, nog bijgestuurd worden richting de oogst. Daarnaast kunnen de waardes aanleiding geven om het volgende seizoen wellicht andere keuzes te maken qua bemesting.

Via AR Plant kun je bladmonsters insturen welke door Fertilab in Dronten geanalyseerd worden. Er wordt gebruikgemaakt van een drogestofanalyse. Dit geeft het beste beeld van de totale voedingsopname tot het moment van monsteren. Vraag je fruitteeltvoorlichter naar de mogelijkheden.