Ziekten en plagen

Buxusrups en Buxusbladvlo

De rupsen die op dit moment worden gevonden zijn ongeveer 3–4 cm groot. Waar meerdere rupsen bij elkaar zitten, kun je nu al kale plekken zien. Als er nog niet is gespoten, wordt dat echt hoog tijd. De vraatzucht is nog groot, zodat middelen als Xentari en Dipel goed werken. Het advies is om niet langer te wachten en te spuiten met 1 kg Xentari of Dipel DF/ha. Let op de waterkwaliteit.

Wanneer er ook Buxusbladvlo wordt gevonden, is nu het moment om dat ook aan te pakken. De Buxus is nog te weinig aan het groeien om met Movento te spuiten. Ook is er een aanvangswerking van ongeveer 1 week met Movento, waardoor dat te laat is voor de huidige plaag. Het advies bij Buxusrupsen en bladvlooien is 230 gram Gazelle + 1,5 liter Fulvic/ha.

Luis in meerdere soorten

De ontwikkeling van luis is de laatste weken niet heel snel gegaan, maar door de hoge temperatuur is in sommige soorten de aantasting behoorlijk heftig. Eerst waren er nog niet zoveel natuurlijke vijanden terug te vinden. Met de warme dagen van afgelopen week zien we volop lieve heersbeestjes komen in het gewas. Ook is de eerste zweefvlieglarve gevonden. Er is veel verschil te vinden tussen de soorten, maar contoleer de gewassen goed of er een bespuiting nodig is. Op dit moment zijn de rosaceae’s behoorlijk in trek, maar ook Euonymus en Berken zijn gewild. De kersenluis is in het beginstadium. In Beuk is er een beginnende opbouw van de luispopulatie. Voor alle aantastingen geldt dat er goed moet worden gekeken of een bespuiting nodig is. Wanneer er een bespuiting wordt uitgevoerd doe dat dan met een temperatuur van minimaal 12 graden, zodat het gewas actief is en de RV >65% is. Gezien de fase van het gewas en het klimaat, is de inzet met Teppeki + Aminoboost of Aminosol het beste. Middelen die meer opgenomen moeten worden zijn op dit moment niet voldoende werkzaam. Wel is het nog mogelijk om Flipper of Siltac in te zetten. De luizen moeten dan wel worden geraakt.

Schurft

Door de natte omstandigheden is de schurftdruk op dit moment hoger dan vorig jaar. Belangrijk is om voor de regen of net na de regen te spuiten, om zo de druk laag te houden en de kieming van nieuwe sporen te voorkomen. Als je voor de regen wilt spuiten, kan dat het beste met 1,86 liter Soriale + 1,5 kg Merpan + 3 kg Bitterzout/ha. Lukt het niet om voor de regen te spuiten of is er inmiddels een aantasting zichtbaar, dan kan het beste curatief worden gespoten met 125 gram Flint + 3 kg Karma + 1,5 kg Merpan + 3 kg Bitterzout/ha. In vruchtbomen en struiken zou ook Dagonis ingezet kunnen worden. Dagonis is een sterk curatief middel op schurft en meeldauw.


Echte meeldauw

Nu de temperatuur stijgt en het gewas groeit, is het belangrijk om de meeldauw preventief aan te pakken. Met name in krenten en meidoorn vinden we al beginnende aantasting. Verder is het ook goed om gewassen als Acer campestre en Euonymus mee te gaan spuiten. Omdat de gewassen nog weinig stevig blad hebben en soms geel staan, is het goed om een bladvoeding toe te voegen. Het advies is om 125 gram Flint + 3 liter Aminoboost/ha in te zetten. Als er al met Flint is gespoten, kan het volgende worden ingezet: 0,2 liter Luna Privilege + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha.


Bacterievuur

Nu de groei begint te komen en de rosaceae gaan bloeien, komen de invalspoorten voor bacterievuur in beeld. Het is daarom goed om nu al te kiezen voor preventieve maatregelen. Spuit in met name meidoorn nu al met 1 liter Vacciplant + 1,5 liter Koper + 3 kg Bitterzout/ha. Vacciplant heeft tevens een werking op meeldauw. Zit er inmiddels een aantasting in de meidoorn, dan is het advies om bijvoorbeeld Luna Privilege erbij te mengen.


Cylindrocladium

Nu het warmer is geworden en er soms grote buien zijn gevallen, is het opletten geblazen met Cylindrocladium-aantasting in Buxus. Zeker op percelen waar vorig jaar in het najaar nog aantastingen zijn ontstaan. De sporen van Cylindrocladium zitten op het aangetaste of afgevallen blad. Door de buien spatten deze op naar de jonge scheuten. Het advies is om na de regen een curatieve behandeling in te zetten met een koper bladvoeding om het jonge schot harder te maken. Spuit met 1,05 liter Mirage Plus (opgebruiktermijn tot 30-06-2023) + 1,5 liter Koper + 1,5 kg Merpan + 0,5 liter Bond/ha. Mocht u geen Mirage Plus hebben staan, dan is het advies om 1,4 liter Spirit of Phantom/ha in te zetten.


Taxuskever

De afgelopen week is op vollegronds percelen op meerdere plekken de larve van de taxuskever geconstateerd. Op twee plaatsen waren de larven nog niet in het laatste stadium, maar al wel vrij groot. Op één plaats waren er al beginnende kevers zichtbaar. Het is belangrijk om te weten in welk stadium de larve zich bevindt. Wanneer de larve pootjes heeft, zitten ze op dit moment dieper en weten we ook dat ze niet meer te bestrijden zijn met aaltjes. De larven waar nog geen pootjes aan zitten, zitten hoger in de grond en kunnen nog wel worden bestreden. Omdat het nu warmer wordt, kan er het beste worden gekozen voor de inzet van Heterorhabditis bacteriophora. Dit aaltje heeft de beste werking en laat ook het resultaat het beste zien, door verkleuring van de larven. Houd omgerekend 1 miljoen/m2 aan en zorg dat gericht wordt gespoten en er voldoende vocht na toepassing aanwezig is.


Engerlingen

Over enkele weken komen de volwassen kevers (mulders) van de meikever weer boven de grond. Op percelen waarvan bekend is dat er engerlingen zitten, is het goed om deze diep los te trekken om de populatie te verstoren en te proberen ze boven de grond te krijgen. Bij heftige aantastingen is het belangrijk om het perceel meerdere keren te bewerken en zo lang mogelijk leeg te laten liggen. Zaai er zeker geen grasachtige groenbemester. Dan blijft het probleem op het perceel.