Wijzigingen middelenbeleid 26-4-2023

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Op 26 april 2023 zijn de volgende collegebesluiten genomen bij het CTGB over de toelatingen gewasbeschermingsmiddelen.

Vitrol GB (16513 N)

Een slakkenmiddel op basis van ijzer(III)pyrofosfaten heeft een toelating gekregen in de bedekte en onbedekte sierteeltgewassen. Dat betekent dat het middel in alle boomkwekerijgewassen en vaste planten mag worden toegepast. Er zijn nog geen dosering en aantal toepassingen bekend.

Fado (14921N W4)

Fado was al toegelaten voor de bedekte teelt in boomkwekerijgewassen en vaste planten. Nu is er de uitbreiding via kleine toepassing. Fado is een groen middel dat een goede preventieve werking heeft op echte meeldauw en de plantaanzet om het afweermechanisme aan te zetten. Als er reeds echte meeldauw in het gewas aanwezig is, is er geen werking te verwachten. Hoe het nieuwe etiket eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Soriale (15707 N W1)

Soriale is een groen middel op basis van Kaliumfosfonaten (755 gram AS/L). De actieve stof is te vergelijken met de kaliumfosfieten die eerder op de markt waren en als meststof geregistreerd stonden. Nu is er een reguliere toelating gekomen met het middel Soriale. De toelating geldt o.a. in de volgende teelten:             

 • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
 • Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
 • Boomkwekerij (pot en containerteelt) (onbedekte teelt)
 • Boomkwekerij (pot en containerteelt) (bedekte teelt)
 • Laanbomen (onbedekte teelt)
 • Klimplanten (onbedekte teelt)
 • Coniferen (incl kerstbomen) (onbedekte teelt)
 • Sierheesters (incl rozen) (onbedekte teelt)
 • Heide soorten (onbedekte teelt)
 • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
 • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)
 • Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
 • Vaste plantenteelt (bedekte teelt)

Met Soriale is er een mooie aanvulling op de bestrijding van echte en valse meeldauw, taksterfte en schurft gekomen. Zoals het etiket eruit gaat zien mag Soriale opwaarts worden gespoten, wat heel welkom is in de schurftbestrijding in laanbomen. Het is goed te mengen met Merpan. Hoe het etiket er verder uit komt te zien is op dit moment nog niet bekend.

Polyversum (16162 N W2)

Er was al een toelating in de boomkwekerij. Nu is er een uitbreiding voor de volgende teelten: boomkwekerijgewassen (incl. pot- en containerteelt) (onbedekte teelt) en vaste planten (onbedekte teelt).