Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Lalstop G46 WG (16694 N)

De toelating van Lalstop G46 WG is een biofungicide met een werking op Botrytis, echte meeldauw, Pythium en Fusarium. Het middel is o.a. toegelaten in de volgende teelten:

  • Bloemisterijgewassen (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)
  • Boomkwekerijgewassen (bedekten teelt, m.u.v. walk-in tunnels)
  • Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels).

 

Opgebruiktermijn Bonalan (14303 W2)

Deze bodemherbicide voor in Tagetes is per 12-05-2024 niet meer toegelaten. Het middel moet voor die tijd zijn opgebruikt en mag ook niet meer in de GBM-kast staan.

Aanvulling Decis

Onlangs is bekend geworden dat Decis EC (7774 W18) niet meer in de markt te verkrijgen is. De fabrikant levert vanaf nu geen Decis EC, maar Decis Protech (15889 W3). Van de oude Decis-formulering is nog geen opgebruiktermijn bekend. Zolang dit niet bekend is, mag de oude Decis EC worden opgebruikt. Het gehalte actieve stof in Decis Protech is anders ten opzichte van Decis ES, waardoor de dosering ook verandert. Er zijn ook verschillen op het etiket.

Decis Protech is o.a. toegelaten in de volgende teelten:

  • Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) 33 ml/100 liter water; 0,25 liter/ha; 3 toepassingen interval 7 dagen
  • Bloemisterijgewassen (bedekte teelt) 83 ml/100 liter water; 0,83 liter/ha; 3 toepassingen interval 7 dagen
  • Vaste planten (bedekte teelt) 83 ml/100 liter water; 0,83 liter/ha; 3 toepassingen interval 7 dagen
  • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) 33 ml/100 liter water; 0,33 liter/ha; 2 toepassingen met 7 dagen interval
  • Laanbomen (onbedekte teelt) 33 ml/100 liter water; 0,33 liter/ha; 2 toepassingen met 7 dagen interval. Decis Protech mag nu weer opwaarts worden gespoten.
  • Klimplanten, Coniferen en kerstbomen, sierheesters inclusief rozen, heide soorten, bos en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken (onbedekte teelt) 33 ml/100 liter water; 0,33 liter/ha; 2 toepassingen met 7 dagen interval
  • Vaste planten (onbedekte teelt) 33 ml/100 liter water; 0,33 liter/ha; 2 toepassingen met 7 dagen interval.

Let op de driftreducerende maatregelen en de teeltvrije zone bij de genoemde gebruiksgebieden.