Onkruidbestrijding

Door de wisselende weersomstandigheden vraagt de onkruidbestrijding in de nieuwe opplant om de juiste aanpak.

Door de lage temperatuur is er veel varkensgras en perzikskruid. Dit zijn lastige onkruiden om te bestrijden. Voor de wiedeg zitten deze onkruiden a6 snel te diep geworteld, waardoor ze niet makkelijk worden bestreden. Dit betekent dat er met de schoffel gereden moet worden om het juiste effect te bereiken. Echter is schoffelen in de meeste gevallen geen optie en zal er gespoten kunnen worden. Houd bij de inzet van herbiciden rekening met de werking van de middelen. Elk middel heeft zijn specifieke eigenschap en werkingsspectrum:

  • Onkruid tot 2 cm (t/m 2 echte blaadjes) 2 liter Corzal/ha in verplantte teelt en 2 liter Astrix/ha op zaaibedden.
  • Onkruid tot 4 cm (t/m 4 echte blaadjes) 0,2-0,4 liter Oblix/ha. Wanneer er geen varkensgras staat, alleen melde, muur en klein gras 0,2 liter/ha. Bij meer ontwikkeling varkensgras 0,4 liter/ha.
  • Bij meer ontwikkeling van varkensgras en groter tot 4 cm, dan kan er 0,3 liter Cleave/ha worden toegevoegd. Cleave is een combinatie van Primus en Starane en vraagt enige voorzichtigheid vanwege de mogelijke dampwerking van Starane.
  • Het gebruik van een extra uitvloeier met betere inwerking op de waslaag, zorgt dat het middel beter in de onkruiden dringt.

Verder is het belangrijk dat de omstandigheden voor een onkruidbestrijding goed zijn. Op dit moment zijn de onkruiden zacht en is de waslaag nog goed toegankelijk. Als de wind vanuit het noorden of oosten gaat komen, dan verandert de waslaag en wordt het toevoegen van een olieachtige uitvloeier essentieel. In dat geval is het raadzaam om 1 liter Robbester/ha aan de mix toe te voegen.