Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

  • Dual Gold 960 SC: deze bodemherbicide had al een karig etiket. De toelating was voor de boomkwekerij alleen beschikbaar voor de teelten van 2-jarige rozen (onbedekte teelt), 2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt), Fagus (onbedekte teelt) en vaste planten (onbedekte teelt). Naast de smalle toelating mag Dual Gold niet worden gebruikt op zandgrond. Om te zien of het middel wel op jouw percelen mag worden ingezet, wordt er verwezen naar de grondsoortkaart Nederland van de Wageningen Universiteit uit 2006. Het uitverkooptermijn is tot 23-05-2024 en de opgebruiktermijn loopt tot 23-07-2024.
  • Apollo (8794 W11): de toelating van dit middel komt op 11-11-2024 te vervallen. De uitverkoop- en opgebruiktermijn liggen beide ook op deze datum. Dit jaar mag Apollo nog worden ingezet. De werking is op eieren van o.a. fruitspint en bonenspint. De toelating is een toepassing per jaar met een dosering van 0,3 liter/ha. Het is onder andere toegelaten in de teelt van boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekt, niet grondgebonden teelt), vaste planten (onbedekte teelt) en vaste planten (bedekte, niet grondgebonden teelt)


Wijzigingen etiketten glyfosaat merknamen

  • Van de volgende etiketten vervalt de toelating per 16-03-2024. Er is geen uitverkoop- en opgebruiktermijn. Het gaat om: Amega Ace (12796), Clinic Free (16074) en Clinic (11962)
  • Van volgende producten is de uitverkooptermijn 16-09-2024 en de opgebuiktermijn 16-09-2025. Het gaat om: Roundup (6483), Roundup Power Max (13593), Roundup Ultimate (13865), Roundup Evolution (11228), Roundup Extra (16438), Roundup Tempor (16440), Catamaran (13450), Glyphogan Allround (15161), Klaverblad Glyfosaat (12661), Glyfall (11676) en Etna (13424)

Omdat van bovengenoemde middelen de etiketten niet allemaal gelijk zijn, wijzen wij je erop dat de genoemde middelen niet zomaar gebruikt kunnen worden. Wees op de hoogte van de etiketten. In de bijlage is een lijst met toegelaten herbiciden bijgevoegd, waar ook Glyfosaat merknamen worden genoemd. Het kan ook nog zijn dat middelen wel op de lijst staan, maar niet te koop zijn. Soms wordt een middel aangevraagd en toegelaten zonder dat het middel in productie komt. Houd daar rekening mee. Roundup Record is daar een voorbeeld van.

Rectificatie Roundup Record (14918 W2)

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de toelating van Roundup Record. Deze zou, ook net als Roundup Dynamic, zijn toegelaten voor de boomkwekerij. Dat klopt ook, maar echter moet er wel bij vermeld worden dat de toelating van Roundup Record een slapende toelating is. Dat wil zeggen dat het middel wel mag worden toegepast, maar dat de fabrikant het middel niet in productie heeft genomen, waardoor het niet te koop is. Dit is erg jammer.