Roest

In deze tijd van het jaar, met dichte gewassen en minder goed opdrogen van het blad, zien we vaak roest optreden. Op dit moment zijn de eerste gewassen al aangetast en zien we met name in Salix, Populus, Hypericum, Rozen, Pyrus, Prunus spinoza en Nigra Nigra een aantasting. In Prunus zijn het geen oranje vlekjes, maar bruine sporenhoopjes.

De bestrijding van roest is doorgaans niet makkelijk. Er moet op tijd worden gestart. De laatste jaren zijn er wel middelen ontwikkeld die een betere bestrijding hebben. Preventief hebben we Flint en licht curatief Topaz en Alibi Flora.

In dit teeltseizoen mag voor het eerst ook Dagonis worden ingezet. Dagonis is toegelaten in sierheesters (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt) en bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt). Helaas is het niet toegelaten in laanbomen en spillen.

Advies

De dosering is 0,6 liter/ha. Er mag drie keer worden gespoten in een teeltseizoen met een interval van 21 dagen. Omdat je kan afwisselen met Topaz en Alibi Flora, is de roestbestrijding beter onder controle te krijgen. Dagonis heeft ook een curatieve bestrijding van meeldauw en schurft.