Groenbemesters en bloemenstroken

Groenbemesters en bloemenstroken bevatten soms te veel onkruid. Het onkruid staat soms volop in zaad. Laat het daarom niet te lang staan en klepel het alvast terug. Als de grond pas volgend jaar in gebruik wordt genomen, kan er nog een groenbemester worden gezaaid zoals Japanse haver of gewoon gras. Als de grond dit najaar wordt opgeplant of gezaaid, dan is het mogelijk om de grond al eerder klaar te leggen zodat er een vals zaaibed gemaakt wordt.

Voor bloemenmengsels weten we dat het klepelen geen probleem hoeft te zijn en de bloemen voor een groot deel weer terugkomen. Onkruidvermeerdering is het laatste wat we willen!