Echte meeldauw

De verwachting is dat veel gewassen de komende weken een groeispurt maken. In eiken en beuken zien we op dit moment het derde schot komen. Ook meidoorn, Acer-soorten en Carpinus moeten goed in de gaten worden gehouden.

Er is nog veel lengtegroei nodig, maar ook diktegroei in de bomen is gewenst. Om dit te realiseren is er een gezond gewas nodig voor een goede assimilatie. Opvallend is dat er op dit moment veel meeldauw zit in platanen; vooral de kroonent 'Alphons Globe' kan soms stevig onder de meeldauw zitten. Verder zien we in Berberis, Mahonia, Spirea en Symphoricapos nieuwe aantastingen komen.

Het zal aan de omstandigheden liggen wanneer er gestart kan worden met de bespuitingen. Op lichte zandgrond zal dat niet direct een probleem zijn, maar op kleigrond zal eerst gewacht moeten worden tot het perceel berijdbaar is. Om die reden zal de bespuiting krachtiger ingezet moeten worden. Kies daarom voor een curatieve aanpak met de middelen die in het blad worden opgenomen, maar ook sporen wegbranden. 

Advies neerwaarts spuiten

  • 1 liter Alibi Flora* + 3 kg Karma + 5 liter Zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha
  • Afwisselen met 2 liter Nimrod** + 5 liter Zwavel + 3 kg Bitterzout/ha

Advies op- en zijwaarts spuiten

  • 0,9 liter Alibi flora* + 3 kg Karma + 5 liter Zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha
  • Afwisselen met 2 liter Nimrod** + 5 liter Zwavel + 3 kg Bitterzout/ha
  • In malus 0,5 liter Topaz/ha inzetten. Met grasbanen 125 gram Flint + 0,2 liter Luna Privilege/ha


*Alibi Flora niet in Malus
**Nimrod niet inzetten waar onderbegroeiing is en >80% veldbedekking gewas

Houd een korte interval van 7-10 dagen aan. Wanneer het jonge schot schoon is, kan je ervoor kiezen om sterk preventief te spuiten, bijvoorbeeld met Frupica (0,9 liter/ha) of Luna privilege (0,2 liter /ha).