Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de laatste Ctgb-vergadering zijn de volgende relevante toelatingen gecommuniceerd:

Cleave

Cleave (14464  W5) heeft een uitbreiding gekregen in o.a. de volgende teelten:

  • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
  • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
  • Heide soorten (onbedekte teelt)
  • Klimplanten (onbedekte teelt)
  • Laanbomen (onbedekte teelt)
  • Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)
  • Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
  • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)


Cleave bevat de werkzame stoffen fluroxypyr-methyl en florasulam. Deze zijn sterk op de volgende onkruiden: muur, kamille, kruiskruid, klaver, zuring, paardenbloem, varkensgras en Canadese fijnstraal. Op het etiket komen twee toepassingen per 12 maanden met een maximale dosering van 0,75 liter/ha. Dit is een mooie aanvulling in het pakket contactherbiciden. Cleave mag worden gespoten vanaf 1 maart tot en met september. Helaas kunnen er dit jaar geen bespuitingen met dit middel worden uitgevoerd.