Onkruidbestrijding

De mooie nazomer houdt nog aan. Dit in combinatie met regen zorgt voor veel kieming van onkruiden, vooral waar onlangs is geplant. Met de huidige groeiomstandigheden groeit het pas gekiemde onkruid snel en zal er op korte termijn actie ondernomen moeten worden. Nu het droog is, kan de nieuwe opplant nog mechanische worden behandeld tegen onkruid. Eind oktober tot december, wanneer het gewas in rust is, kan er worden gespoten met de bodemherbicide Devrinol in combinatie met AZ 500 om lang schoon te zijn. Waar de grond al gelijk ligt na het eggen of schoffelen en er kiemend onkruid staat, kan er worden gekozen om opstaande onkruid te spuiten. Omdat de grond soms aan de droge kant is, is een bodemherbicide niet altijd zinvol. Daarom is het advies om nu alleen te spuiten met een contactherbicide.

Advies

Gewas

Toepassing

Contactherbicide/ha

Bodemherbicide/ha

Opzetters en spillen

Onderdoor volvelds of zwartstrook

30 gram Titus

0,4 ltr Oblix + 1 ltr Robbester

Heesters

Onderdoor toepassen

2 ltr Corzal

1 kg Goltix + 0,4 ltr Oblix + 1 ltr Robbester

Coniferen

Onderdoor toepassen

2 ltr Corzal

0,4 ltr Oblix + 1 ltr Robbester

Bos- en haagplantsoen

Onderdoor toepassen

2 ltr Corzal

0,4 ltr Oblix + 1 ltr Robbester