Luisaantasting

Tijdens het voorjaar en de zomer zijn de luizen bestreden en meestal ga je dan schoon de herfst in. Het is van belang om wel te blijven monitoren en bij een hoge druk een bespuiting in te zetten. Denk aan bladluis in Prunus Padus, Euonymus, Crataegus, Corylus, Salix (dromedarisluis), takluis in coniferen en appelbloedluis in Malus. Extra gevoelig zijn Sylvestris, Golden Hornet en Red Sentinel, maar ook in andere soorten worden aantastingen gevonden. Verder komen we soms beukenbladluis tegen in zowel bomen als bos en haagplantsoen. Omdat de druk nu vooral onderin het gewas zit, is het belangrijk om goed op de plaats te komen waar de luis zit. Let daarbij op de spuittechniek. Omdat het warm is, kan de luis nog behoorlijk uitbreiden. Dit kan gevolgen hebben voor het komende voorjaar, wanneer het nieuwe groeiseizoen weer begint. Voor nu is het belangrijk als het om leverbare bomen en planten gaat die gekeurd moeten worden voor levering aan landen buiten de EU. Dit kan gevolgen hebben voor de levering. Ook kunnen afnemers zelf de partij afkeuren vanwege een te hoge luisdruk in de geleverde planten.

Advies

  • Bladluis behandelen met 10 liter Flipper + 140 gram Teppeki/ha of 0,5 liter Sivanto prime + 75 ml Agral Gold/ha. Op een actief gewas, behalve in Salix en Populus kan 0,6 liter Movento of 0,9 liter Batavia + 1,5 liter Fulvic/ha worden ingezet.
  • Beukenbladluis behandelen met 10 liter Flipper + 140 gram Teppeki/ha of 0,5 liter Sivanto prime + 75 ml Agral Gold/ha.
  • Appelbloedluis behandelen met 10 liter Flipper + 0,5 kg Pediment/ha of 10 liter Flipper + 140 gram Teppek/ha. Zorg voor een goede bedekking van de aangetaste plekken. Raken is voor deze luis van belang. Omdat de gewassen minder actief zijn, werkt Movento/Batavia op dit moment niet goed meer in Malus.
Appelbloedluis in Malus

Appelbloedluis in Malus