Fertigatieleidingen schoonmaken

Aan het eind van het teeltseizoen komt ook een einde aan het meegeven van meststoffen op de percelen met fertigatie. De laatste jaren is er steeds vaker met PE-slangen gewerkt, die een langere tijd meegaan dan de dunne slangen. Om de levensduur en de betrouwbaarheid in stand te houden, is het goed om de slangen 1 keer per seizoen schoon te maken. Dat kan bij aanvang van het teeltseizoen, maar dat zou ook nu kunnen. Hieronder het advies om kalkaanslag en vervuiling door meststoffen te verwijderen.

Aanpak

Het belangrijkste is om de slangen door te spoelen met een zuuroplossing om eventuele vervuiling van afgelopen seizoen te verwijderen. Voor een jaarlijkse reiniging is het spoelen van de slangen met 0,5% salpeterzuuroplossing afdoende. Enkel bij zeer zware vervuiling kan het zinvol zijn de dosering te verhogen tot 3%.

Reinigingsstappen

  • Spoel allereerst het systeem 15 minuten door met schoon water, bij voorkeur met de einddoppen open om grove vervuiling weg te spoelen.
  • Geef vervolgens na het sluiten van de einddoppen een zuuroplossing mee bij alle blokken totdat er ook bij de laatste druppelaar water met zuur uitkomt, meestal is 10-15 minuten druppelen een goede richttijd.
  • Laat deze zuuroplossing 12 uur in het systeem staan en eventueel tussentijds nog eens naspoelen met een verse zuuroplossing.
  • Spoel na 12 uur het systeem een half uur door met schoon water. 


Bakvulling

Reken per hectare met 15 liter Salpeterzuur voor een 0,5% dosering. Vul de bak met minimaal 100 liter water of gelijk aan de benodigde liters Salpeterzuur, giet daar vervolgens de benodigde hoeveelheid Salpeterzuur bij. Bijvoorbeeld voor een unit op 20 hectare, 300 liter water + 300 liter Salpeterzuur. De afgifte-instelling is afhankelijk van het gebruikte systeem: 

  • Bij gebruik van een Dosatron de instelling op 1% zetten 
  • Bij gebruik van een EC-unit: 3,4 EC-verhoging, betekent instelling EC water + 3,4 


Overige stappen

Draai na het doorspoelen alle einddoppen van de slangen open. Tap het systeem af zodat het gehele systeem water vrij is om vorstschade te voorkomen. Indien het systeem geen automatisch reinigend filter heeft is het slim om het filter al te vervangen voor komend seizoen. Reinig ook de meststofbakken om aankoeken van vervuiling te voorkomen. Nu er toch al zuur in de bak zit gaat dit vrij eenvoudig. 


Organische vervuiling

In de boomteelt hebben we vooral te maken met anorganische vervuiling in de vorm van kalk- en/of ijzerneerslag. In sommige situaties kan organische vervuiling vanuit algen of een biofilm (bacteriegroei) ook voor problemen zorgen. Deze vervuiling is herkenbaar aan slijmvorming in de druppelleiding. Let op! Slijmvorming aan de buitenkant van de druppelaars komt geregeld voor, echter zolang het de buitenkant betreft geeft dit geen problemen. Bevat uw systeem organische vervuiling in de leidingen dan is het mogelijk om uw systeem in een aparte ronde te reinigen met waterstofperoxide bijvoorbeeld Oxyl Pro S. Meng waterstofperoxide nooit met zuur! Spoel het systeem eerst met een zuuroplossing, vervolgens met schoon water, daarna met waterstofperoxide en afsluitend nogmaals met schoon water.