Essentaksterfte

Afgelopen jaren is er beduidend minder Fraxinus gekweekt vanwege de mindere vraag naar zowel bos en haagplantsoen als bomen en spillen. Het feit dat er minder Fraxinus staat is een voordeel om de druk op essentaksterfte laag te houden. Toch komt er op dit moment wel wat aantasting voor. Dat begint op het blad. Er ontstaan op de bladstelen bruine plekken die door het hele blad trekken. De invalspoort is waar de bladeren vastzitten aan de tak. Wanneer er een infectie heeft plaatsgevonden, is dat het eerst te zien op de jongste groeischeuten. Deze verkleuren naar donker. In een later stadium is te zien dat de betreffende tak licht kleurt en indroogt. Om te voorkomen dat de infectie van het blad naar het hout gaat, is het belangrijk om op tijd in te grijpen.

Advies

Spuit met 0,8 kg Switch (niet opwaarts langs percelen die grenzen aan watergangen) of 0,9 liter Alibi Flora + 2,5 liter Koper + 5 kg Bitterzout/ha. Herhaal deze bespuiting met 3,5 liter Koper + 5 kg Bitterzout/ha tot eind van de bladval.