Wijzigingen middelenbeleid 04-04-2023

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de laatste vergadering van het Ctgb zijn er weer wijzigingen in het middelenbeleid afgesproken. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Er zijn deze keer geen middelen toegelaten. In eerder bericht hadden we al aangekondigd dat de Metalxyl-M-houdende middelen, waaronder Ridomil Gold, komen te vervallen.


Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

  Uitverkooptermijn Opgebruiktermijn
Bonalan (14303 N)   12-02-2024  12-05-2024
Ridomil Gold (12281 W1)  24-06-2023 24-03-2024

 

Bonalan

Bonalan is een bodemherbicide dat bij het zaaien van Tagetes door loonbedrijven in één werkgang kan worden ingewerkt zodat de onkruiddruk laag zal zijn. Na een toepassing met Bonalan kan mogelijk een bespuiting alsnog nodig zijn om de laatste onkruiden weg te spuiten. Er komt een einde aan de toelating van Bonalan.


Toepassingstermijn

De middelen Wing P en Bodemschoon hebben een beperking op het etiket m.b.t. de toepassingstermijn. Voor alle teelten, behalve in laanbomen en spillen, mag het middel vanaf 1 april tot 1 november niet worden toegepast. Het mag wel in de gewasbeschermingsmiddelenkast staan. Houd hier dus rekening mee. Beide middelen mogen elk 1 keer worden toegepast.