Resultaten winterbespuiting

Omdat de winter over het algemeen nat was, is de winterbespuiting niet overal op tijd uitgevoerd.

Daarnaast was het lastig om het juiste spuitmoment te vinden. Het wordt steeds meer zichtbaar dat na een bespuiting met Kerb, AZ 500 en Primus, vooral kruiskruid, wilgenroosje, kleine brandnetel en gras niet overal dood gaan. Het tegenvallende resultaat is aan meerdere factoren toe te schrijven. Door de lage temperatuur heeft Primus niet goed gewerkt. Primus werkt vanaf 5 graden, maar het onkruid moet wel actief zijn. Wanneer het onkruid te groot wordt in combinatie met een lage temperatuur dan gaat het onkruid hard staan en wordt Primus niet goed opgenomen. Wanneer de nachttemperatuur te laag is dan wordt het middel niet voldoende in de onkruiden getransporteerd, waardoor het onkruid in eerste instantie dood lijkt te gaan, maar uiteindelijk weer door groeit. Waar ook met Kerb is gespoten zien we dat gras vanaf nu begint te verkleuren, mits het op tijd is gespoten. Op percelen waar vanaf eind februari tot half maart is gespoten is het nog wachten. Voor de toepassing met Kerb na half maart, is het de vraag of er nog werking op gras is te verwachten. Er bestaat altijd nog de mogelijkheid om een correctie uit te voeren met Centurion Plus.

Uit bovenstaande blijkt dat de winterbespuiting ook dit jaar weer lastig is. Op percelen waar een najaarsbespuiting is ingezet, komen we schoon de winter uit en kunnen we in het voorjaar op klein kiemend onkruid de controle goed houden. Belangrijk om daar dit najaar goed op in te zetten.