Nachtvorst

De komende dagen wordt er nachtvorst verwacht. Voor de gewassen die uitlopen is dat ongunstig, maar ook voor zaaibedden.

Ook als de jonge plantjes beschermd zijn door een klimaatdoek zal goed naar de weerbaarheid van het gewas gekeken moeten worden. Indien de planten vorstgevoelig zijn dan is het raadzaam om geen risico te nemen en eventueel een extra klimaatdoek erop te leggen zodat de planten net iets meer vorst kunnen verdragen.

Voor gewassen zoals Buxus, Prunus lusitanica en Photinia kan met de inzet van Frostect of CropActiv StressImmune worden voorkomen dat de vorstschade de kwaliteit van de planten kan verslechteren. Uit proeven in de fruitteelt blijkt dat CropActiv StressImmune tot –4 graden schade voorkomt. Voor Frostect geldt hetzelfde. Het is belangrijk om beide middelen tijdig voor de vorst in te zetten. Onderstaand schema is dan van belang om aan te houden.

Frostect

  • 1e toepassing 48-36 uur voor verwachte vorst 1,5 kg Frostect/ha
  • 2e toepassing 24-12 uur voor verwachte vorst 1,5 kg Frostect/ha
    Bij aanhoudende vorst na 2-3 dagen de bespuiting herhalen.


CropActiv StressImmune

  • Voorafgaand aan een nachtvorstperiode 2-3 liter CropActiv StressImmune/ha, na 1-10 dagen herhalen.