Mest aanvoeren

Nu er volop geplant gaat worden, is het goed om bij de mestaanvoer rekening te houden met wat er mag worden aangevoerd.

Vanaf dit jaar moet je meer rekening houden met de beteelbare oppervlakte. Bij de Gecombineerde Opgave wordt de teeltvrije zone uit de totale oppervlakte gehaald. Dit betekent dat er minder fosfaat en stikstof mag worden aangevoerd. Zorg ervoor dat je op tijd weet wat de totale bedrijfsoppervlakte voor dit jaar is.

Wat mag er nu per ha worden aangevoerd aan fosfaat en stikstof?

  • De basis is 40 kg P/ha
  • Wanneer er meer dan 50% fosfaat (>22,5 kg) wordt aangevoerd via steek vaste mest of compost, mag er 5 kg P meer worden aangevoerd, dus 45 kg/ha
  • Stikstof uit mest mag 170 kg/ha worden aangevoerd
  • De stikstofgewasnorm is gelijk gebleven aan 2022. Zie hieronder de tabel.

Sinds dit jaar is er een nieuwe regel. Fosfaat telt in de volgende mestsoorten als volgt mee:

  • Vaste strorijke mest: 75% (was 100%)
  • Champost: 75% (was 100%)
  • Compost: 25% (was 50%)

Als laatste is er nog de fosfaatdifferentiatie. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om extra fosfaat aan te voeren op basis van een bodemanalyse, die is genomen door een erkend monstersteker die het grondmonster op GPS heeft gestoken. De mogelijke aanvoer wordt bepaald door P-Al in combinatie met PCaCl. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de mogelijke aanvoer.

Tabel P differentiatie

Bouwland P-AI getal        
P-CaC12 <21 21-30 31-45 46-55 >55
<0,8 120 120 120 80 80
0,8-1,4 120 120 120 80 70
1,5-2,4 120 120 80 70 60
2,5-3,4 80 80 70 60 40
>3,4 80 80 70 60 40