Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Titus

Is toegelaten. De herbicide is afkomstig uit de akkerbouw en is als bodemherbicide in te zetten. Titus wordt via een kleine toepassing toegelaten voor de volgende gewassen:

 • Boomkwekerijgewassen (onbedekte pot- en containerteelt)
 • Laanbomen (onbedekte teelt)
 • Klimplanten (onbedekte teelt)
 • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
 • Sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt)
 • Heidesoorten (onbedekte teelt)
 • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
 • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)
 • Vaste planten (onbedekte teelt)

Omdat het om de Kleine Toepassing gaat (KUG) zijn er geen proeven uitgevoerd in genoemde gewassen en zal er eerst een proefbespuiting moeten worden uitgevoerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door een bespuiting met Titus. Het etiket is nog niet bekend.

Fusilade Max

In verband met herregistratie van het middel is bij de aanvraag geen acceptabel risico op zoogdieren aangetoond. Daarom worden niet alle gewassen meer meegenomen naar het nieuwe W5 etiket. Het oude W4 etiket mag nog worden verkocht tot 30-06-2023. De opgebruiktermijn loopt tot 30-12-2023. Tot die tijd mag het middel onder het oude etiket worden ingezet.

Proplant

Voor Proplant is er een uitbreiding via de Kleine Toepassing. De actieve stof propamocarb hydrochloride vinden we ook voor een deel in het middel Previcur Energy. De uitbreiding van deze fungicide is in de volgende gewassen:

 • Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)
 • Boomkwekerijgewassen (onbedekte containerteelt)
 • Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)


Serenade

Serenade heeft voor de boomkwekerij zowel voor binnen als buiten al een toelating. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan. Bij de laatste CTGB vergadering zijn er een aantal schimmels toegevoegd. Voor dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt de 'werkzaamheid aannemelijk tegen' uitgebreid met de volgende ziektes: Roest (Puccinia spp.), Verwelkingsziekte (Verticillium spp.), Ringvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola) en taksterfte in coniferen (Pestalotia spp.).


Takumi

Er was al een toelating voor Takumi in de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen. Dit meeldauwmiddel heeft nu een uitbreiding voor de volgende teelten:

 • Laanbomen (onbedekte teelt)
 • Klimplanten (onbedekte teelt)
 • Sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt)
 • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
 • Heidesoorten (onbedekte teelt)
 • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
 • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)

Hoe het etiket van Takumi eruit komt te zien, is op dit moment nog niet bekend. Voor de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen is het 2 toepassingen per 12 maanden. Dosering 0,15 liter/ha.


Closer

De laatste in de rij voor dit jaar is de insecticide Closer. Ook hier is het middel toegelaten via de Kleine Toepassing (KUG). De uitbreiding is voor onder andere boomkwekerijgewassen (bedekte teelt).


Kleine Toepassing

Veel uitbreidingen in de laatste vergadering van het CTGB. De meeste inspanningen komen uit de hand van de CEMP (Coƶperatie Effectief Middelen Pakket) in samenwerking met de fabrikanten van de betreffende middelen. Wanneer een middel via Kleine Toepassing wordt toegelaten (KUG), moet er altijd vanuit worden gegaan dat er geen proeven zijn uitgevoerd en dat er kans op schade kan ontstaan. Het is raadzaam om voorafgaand eerst een proefbespuiting uit te voeren om schade te voorkomen. Eventuele schade is voor eigen rekening.