Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de Ctgb-vergadering van oktober en november zijn de volgende relevante toelatingen gecommuniceerd:

Roundup Dynamic (16394 W1)

Na de hele discussie of de actieve stof Glyfosaat zou blijven toegelaten, komt er nu een toelating voor de boomkwekerij. Dat is goed nieuws om het jaar mee af te sluiten. Hoe het etiket er uit komt te zien en welke doseringen er mogen worden ingezet is op dit moment nog niet bekend. Wel kan worden gezegd dat het in de volgende gewassen volgens het etiket mag worden toegepast:

  • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
  • Laanbomen (onbedekte teelt)
  • Sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt)
  • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
  • Bos en haagplantsoen (onbedekte teelt)
  • Vruchtbomen en struiken (onbedekte teelt)
  • Vaste planten (onbedekte teelt)


Bonalan (14303 N)

De laatste jaren is er gebruikt gemaakt van Bonalan in de teelt van Tagetes. De bodemherbiciden wordt met het zaaien in 1 werkgang op de grond gespoten en licht ingewerkt. De werking is doorgaans goed, maar soms vallen de resultaten tegen en moet en na opkomst alsnog worden gespoten met contactherbiciden. Voor Bonalan gaan het doek in 2024 vallen. Er komt een uitverkoop termijn tot 12-2-2024 en een opgebruiktermijn tot 12-5-2024. Dit betekent dat er wellicht nog 1 teelt met Bonalan kan worden gewerkt. Echter de vraag is of de Tagetes dan al is gezaaid. Dit hangt af van het weer op dat moment. We hebben dit jaar gezien hoe het kan gaan. Als goede alternatieven zijn in 2024 nog voldoende bodemherbiciden beschikbaar die in de teelt van Tagetes mogen worden ingezet, zoals Fresco, Goltix Queen, Goltix en AZ 500. Om geen risico te nemen is het advies om geen Bonalan in te kopen, maar wel de voorraad die hebt staan voor de opgebruikdatum op te gebruiken.

Fusilade Max (12529 W4)

Voor de boomkwekerij komt de toelating van Fusilade Max te vervallen. De opgebruiktermijn van dit grassenmiddel loopt tot 31-12-2023. Dit betekent dat na deze datum het middel niet meer gebruikt mag worden en uit de GBM-kast moet worden verwijderd. Het middel blijft wel op de markt voor groententeeltgewassen.


Overzicht vervallen gewasbeschermingsmiddelen

Overzicht nieuwe toelatingen en uitbreidingen gewasbeschermingsmiddelen