Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de laatste Ctgb-vergadering zijn de volgende relevante toelatingen gecommuniceerd:

Inssimo (14882 W3)

Inaaimo heeft een uitbreiding gekregen in een groot aantal vaste plantensoorten (onbedekte teelt), een aantal sierheesterteelten (onbedekte teelt), een aantal soorten coniferen en kerstbomen (neerwaarts gespoten, onbedekte teelt) en in dennenbomen (bos en haagplantsoen, onbedekte teelt). Het aantal toepassingen is 3 keer per 12 maanden met een interval van 7 dagen. Dosering is 50 gram/ha. Het is te complex om het etiket gedetailleerd weer te geven.

Goltix Queen (14298 W9)

Goltix Queen had eerder dit jaar een uitbreiding als bodemherbicide in de teelt van Tagetes. Onlangs is er een uitbreiding gekomen voor de teelt van Pioenrozen. Er was al een toelating in Pioen (snijbloem), maar nu komt ook het LDS-systeem op het etiket. Dat wil zeggen dat er meerdere toepassingen met een lagere dosering komen. Hoeveel is op dit moment nog niet bekend.

Microthiol Special Liquid (SL) (16371 W1)

Deze zwavelfungicide heeft een gemicroniseerde fractie van de zwaveldeeltjes. Deze zwavelvariant is nu ook toegelaten in o.a. de volgende teelten:

 • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
 • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
 • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
 • Heidesoorten (onbedekte teelt)
 • Klimplanten (onbedekte teelt)
 • Laanbomen (onbedekte teelt)
 • Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)
 • Vaste planten (onbedekte teelt)
 • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)

Op dit moment staan er 2 toepassingen op het etiket met een dosering van 7,3 liter/ha. De dosering is te hoog voor het gewas. Het advies zal lager zijn om schade te voorkomen. Zeker omdat Microthiol een zwavelgehalte heeft van 825 gram/liter. Naast de dosering is het ook bekend dat Microthiol SL tot eind juli mag worden gespoten en dat er een lijst van driftreducerende maatregelen is. Het is een mooie aanvulling in het pakket tegen onder andere meeldauw met een SKAL-erkenning.

Boxer (10701 W12)

De toelating is tot stand gekomen door de fabrikant Syngenta en de CEMP. De bodemherbicide is voor de volgende teelten toegelaten:

 • Laanbomen (onbedekte teelt)
 • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
 • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)

De toelating is niet alleen beperkt in een aantal teelten, maar mag ook alleen in maart worden ingezet. Dosering wordt waarschijnlijk 4 liter/ha. Er is een goede bodemwerking op grote ereprijs, herderstasje, klein kruiskruid, kleefkruid, hoenderbeet, melganzevoet, muur, paarse dovenetel, papagaaienkruid, postelein, zwarte nachtschade e.d.

Naast nieuwe toelatingen en uitbreidingen zijn er ook middelen die gaan verdwijnen.

 • Requiem Prime (15599N): heeft op dit moment een toelating in vaste planten en boomkwekerij bedekte teelt op vooral trips en witte vlieg en mijten. De fabrikant gaat het middel intrekken. De uitverkooptermijn loopt tot 31-12-2023 en de opgebruiktermijn tot 31-05-2024.
 • Flipper: de biologische insecticide is een middel dat op de zogenaamde RUB-lijst stond. Deze lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) bevatte middelen die zonder beoordeling van de actieve stof mocht worden gebruikt. Inmiddels is, na een overgangsperiode, de RUB-lijst niet meer toegelaten en hebben producenten van de middelen op deze lijst een reguliere aanvraag moeten doen om een toelating te krijgen voor het betreffende middel. Per 1 november 2023 is deze overgangsperiode voorbij en mogen middelen van deze lijst niet meer worden gebruikt. Dat geldt dus ook voor Flipper. Het mag daarom vanaf deze datum niet meer worden gebruikt. Flipper is onder de naam Flipper Plus wel toegelaten, maar niet voor de boomkwekerij. Als alternatief zou mogelijk Raptol kunnen worden ingezet.

Glyfosaat

De situatie voor de actieve stof Glyfosaat heeft positief uitgepakt. Tijdens de stemming door de EU-lidstaten werd de benodigde tweederde meerderheid of minderheid niet behaald, met als gevolg; groen licht voor de actieve stof Glyfosaat op Europees niveau voor de komende 10 jaar. Mooi dat deze besluitvorming op Europees niveau rond is. Nederland zal hierin nog haar eigen keuze moeten maken. Dit moet voor 15 december rond zijn. Bayer, de grootste producent van Glyfosaat, ziet het hoopvol in en geeft aan bezig te zijn met een toelating voor boomkwekerijgewassen. We wachten de ontwikkelingen af. Voor nu is het nog improviseren met de middelen die op dit moment wel mogen.