Onkruidbestrijding

In de vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de onkruidbestrijding in nieuwe opplant en teelten waarin niet wordt gerooid. Door de natte periode die achter ons ligt, is het op veel bedrijven niet meer gelukt om nog iets aan een onkruidbestrijding te doen. Belangrijk is om de kans te pakken als er een periode met droger weer is. Om daar alvast op vooruit te lopen, staan hieronder de mogelijkheden weergegeven. Omdat in de weersvoorspellingen over een lage temperatuur wordt gesproken, zal er rekening moeten worden gehouden met de middelenkeuze. Bepaalde middelen werken niet of duidelijk minder wanneer de nachttemperatuur onder de 5 graden ligt. Dit geldt voor Centurion Plus en Primus. Titus werkt niet onder de 10 graden. Oblix werkt juist goed bij een lage temperatuur. Dit zal in deze periode mee moeten worden genomen in de beslissing voor welk middel er wordt gekozen. Door de lage temperatuur en de vochtige bodem is er wel een mogelijkheid om te spuiten met Kerb. Wanneer Kerb in deze tijd van het jaar wordt gespoten, heeft het een goede werking op aanwezige grassen. Het advies voor nu kan daarom zijn om eerst volvelds met Kerb te spuiten en later, wanneer de temperatuur hoger is, met Primus en andere bodemherbiciden onderdoor toegepast.

Advies voor coniferen, kerstbomen, heesters, bos en haagplantsoen en rozen 

  • Volvelds 2,5 liter Kerb/ha
  • Onderdoor toepassen met temperatuur >5 graden etmaal, 2,7 liter Devrinol + 0,6 liter Oblix + 99ml Primus + 1 liter Robbester/ha.

In laanbomen en spillen kan, als er veel onkruid staat, nog 1 keer worden gespoten met de combinatie:

  • 2 liter Centurion Plus + 99 ml Primus + 2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500 + 1 liter Robbester/ha


De bodemherbiciden Devrinol en AZ hebben een werking van 3-5 maanden wanneer het is toegepast in de periode van 1 november tot 1 februari. Inzetten vanaf 1 februari tot 1 maart heeft al een kortere werkingsduur. Vanaf 1 maart gaat de werkingsduur helemaal achteruit. De verklaring ligt vooral in de hoeveelheid neerslag die na toepassen valt. Hoe minder neerslag, des te korter werken deze bodemherbiciden. Plan daarom tijdig deze bespuiting in.

Op zaaibedden staat nog steeds veel onkruid. Als het volgende week weer droog weer is, is het mogelijk om te spuiten met 1-1,5 liter Roundup Dynamic + 1,5 liter Fulvic/ha. Let wel op het onkruidspectrum. Staat er kleine brandnetel, voeg dan 0,1-0,25 liter Oblix/ha toe. In diep gezaaide gewassen kan eventueel nog met Primus worden gespoten. Het is nog te vroeg om bodemherbiciden in te zetten. Met de inzet van bodemherbiciden moet er rekening worden gehouden met de hoeveelheid neerslag. Het is daarom beter om te wachten. Wanneer bodemherbiciden inspoelen, geeft dat kans op schade en kan de werking tegenvallen.