Groenbemesters zaaien

Als de omstandigheden het toelaten zullen op de lege percelen weer groenbemesters worden gezaaid. Houd bij je keuze voor het soort groenbemester rekening met het doel dat je wilt bereiken.

Is de groenbemester slechts een korte periode nodig, omdat de grond in het najaar weer nodig is voor kwekerij, dan kun je het beste kiezen voor Japanse haver. De wortel gaat snel de diepte in en het gewas zich ontwikkelt vrij gemakkelijk. Bladrammenas geeft na de teelt een vettige nawerking in de grond door het lage drogestofgehalte van het gewas. Dat is nadelig voor de structuur van de bodem. Als alternatief voor Japanse haver kan worden gekozen voor Italiaans raaigras. Italiaans raaigras heeft een snelle ontwikkeling van gewas en wortels en kan een keer worden gemaaid.

Als de grond tot in het volgende voorjaar kan blijven liggen, zijn tagetes, Soedangras, sorghum of Engels raaigras goede opties. Alle gewassen wortelen diep, zorgen voor een goede ontwikkeling in de bodem en geven een structuurverbetering. Let wel op met aaltjesvermeerdering. PP vermeerdert wel op raaigrassen, Soedangras en sorghum. In dat geval is Japanse haver voor de korte teelt en tagetes voor de lange teelt het beste.