Gewas stimuleren

Door de grote buien en de op dit moment lagere temperatuur, is het belangrijk om de planten die recent zijn geplant en de zaaibedden die nog moeten ontwikkelen te behandelen met antistress en wortelstimulant.

De planten moeten worden voorbereid om bij hogere temperaturen en meer zon bestand te zijn tegen uitdrogen. Hiervoor is de wortelontwikkeling op dit moment van groot belang. Ook winterstek moet nu wortels gaan maken. Ons advies hiervoor is een toepassing met 3 liter Aminoboost + 3 liter Root & Shoot/Optiroot/ha of 2 liter Foliplus Amino NPK/ha. Dit kan ongeveer drie keer worden toegepast. Houd hierbij een interval van één week aan. Dit kan eventueel in combinatie met de meeldauw- of bladvlekkenbestrijding worden gespoten

Door de extreme regen van de afgelopen dagen is het ook van belang om vaststaande teelten op natte percelen te behandelen tegen wegvallen en ze uit de stress te halen. Ook voor deze planten is wortelontwikkeling nodig. Het advies is om te spuiten met 3 liter Aminoboost + 1,86 liter Soriale/ha. Wissel dit af met 3 liter Aminoboost + 3 liter Root & Shoot of Optiroot/ha. Doe dat met een interval van ongeveer 7 dagen.

Naast de bladvoeding is het ook nodig om via de bodem te bemesten. Door de grote hoeveelheid neerslag is er veel uitgespoeld. Niet alleen stikstof spoelt uit, maar ook kali en magnesium kunnen uit de bouwvoor naar beneden zakken. Op percelen met een laag kali- of magnesiumniveau is nieuwe aanvoer nodig. Kijk naar de grondmonsters om dit aan te vullen. De eerder gestrooide stikstof in de vorm van kunstmest zal inmiddels niet meer beschikbaar zijn. Daarom zal er opnieuw gestrooid moeten worden. Kalksalpeter helpt om een snelle reactie te krijgen. Strooi 150 kg/ha. Later kan er nog een langzaam werkende meststof worden gestrooid. Vanwege de lage activiteit van het bodemleven is de mineralisatie nog niet op gang gekomen.