Echte meeldauw

De schaarse spuitmomenten en de hoge meeldauwdruk zorgen voor veel aantasting in vrijwel alle meeldauwgevoelige soorten.

Ook op zaaibedden zien we volop aantasting in meidoorn, malus en krenten. In de vaststaande teelten is in eik nu ook volop meeldauwontwikkeling. Het is raadzaam om nu al curatief in te zetten.

Het advies is om op dit moment te spuiten met 0,5 liter Topaz + 3 kg Karma/Vitisan + 3 kg Zwavel + 3 liter Aminoboost/ha. Wissel dit af met 0,2 liter Luna Privilege + 125 gram Flint + 3 kg Karma/Vitisan + 3 kg Zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha. Hou het interval kort (maximaal 10 dagen).

Gewassen die pas zijn geplant en nog geen meeldauw vertonen, kunnen preventief worden gespoten met 125 gram Flint + 3 kg Karma/Vitisan + 3 liter Aminoboost + 3 liter Root & Shoot/Optiroot/ha. Wissel af met 0,2 liter Luna Privilege + 3 kg Karma/Vitisan + 3 kg Zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha.