Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Roundup Dynamic (16394 W1)

In de vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de wijziging van het etiket en de toelating in de boomkwekerij van Roundup Dynamic. De belangrijkste toepassingsgebieden van het etiket voor de boomkwekerij hebben we voor je op een rij gezet.

  • Sierteeltgewassen voor opplanten of voor opkomst: 1 x 3,2 liter/ha
  • Sierteeltgewassen pleksgewijs spuiten: 1 x 0,22 liter/ha
  • Groenbemesters doodspuiten: 1 x 4,3 liter/ha
  • Kerstbomen behandeling over het gewas: 1 x 2,1 liter/ha
  • Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v. akkerranden): 2 x 3,2 liter/ha = 6,4 liter/ha
  • Nieuwe toelatingen in de volgende gewassen van de boomkwekerij: laanbomen (onbedekte teelt), Sierheester inclusief rozen (onbedekte teelt), coniferen inclusief kerstbomen (onbedekte teelt), bos en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt) en in vaste planten (onbedekte teelt). Op het etiket staat strokenbehandeling. Dat wil zeggen met een afschermkap. De dosering voor genoemde toepassingsgebieden is 1 liter/ha. Er mogen 2 toepassingen worden ingezet met een interval van 28 dagen. 1 liter/ha is voor de reguliere spuittechniek te laag gedoseerd. Wanneer met LVS wordt gewerkt is deze dosering geen probleem.

Roundup Record (14918 W2)

In de vergadering van deze week heeft het middel Roundup Record een uitbreiding op het etiket gekregen. De uitbreiding heeft betrekking op dezelfde teelten als Roundup Dynamic. Nieuwe toelatingen in de volgende gewassen van de boomkwekerij: laanbomen (onbedekte teelt), sierheester incl. rozen (onbedekte teelt), coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt), bos en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt) en in vaste planten (onbedekte teelt). Hoe het etiket er verder uit komt te zien, komen we in een volgende nieuwsbrief op terug. Het gaat hier om de vaste glyfosaat-vorm.

Glyfosaat

Op alle etiketten van de geregistreerde glyfosaat-merknamen staat de expiratiedatum 15-12-2024. Deze datum heeft te maken met de herbeoordeling die alle merknamen van glyfosaat moeten ondergaan. Dit kan betekenen dat er toelatingen van het etiket gaan verdwijnen. Roundup Dynamic is nu de enige glyfosaat die een toelating kent in de boomkwekerij. De producent Bayer voorziet na deze datum geen problemen met de toelating voor de boomkwekerij. Dat stelt ons enigszins gerust.

 

Goltix SC (12629 W7)

We hadden al een toelating van Goltix WP (poeder). Nu is er ook een vloeibare variant en daar zijn we heel blij mee. Vooral diegene die met LVS werken. Door de vloeibare variant is er minder kans op verstopping. Goltix SC is toegelaten in: bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt) en heide soorten (onbedekte teelt). Het is nog niet bekend welke doseringen en aantal toepassingen er op het etiket komen staan. Hierop komen we in een volgende nieuwsbrief terug.

 

Bonalan (14303 W2)

Bonalan is een bodemherbicide die tijdens het zaaien van afrikanen in de bovenlaag van de bodem wordt ingewerkt. De toelating van Bonalan komt te vervallen. De uitverkooptermijn is 12-02-2024 en de opgebruiktermijn is 12-05-2024. Dit betekent concreet dat er in het voorjaar mogelijk nog wel met Bonalan gewerkt kan worden. Echter moeten de afrikanen voor deze datum wel gezaaid zijn. Om geen risico te nemen kan er ook met Fresco en/of Goltix Queen worden gespoten tegen opkomend onkruid. Met beide middelen zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan.