Onkruidbestrijding

Na de vorst en sneeuw was de bodem doordrenkt met water. Nu er de komende dagen minder kans op neerslag is, komt de tijd om de winterbespuiting uit te voeren. Vanwege het weer is een najaarsbespuiting op veel bedrijven niet meer gelukt, daarom moet er soms een achterstallige onkruidbestrijding worden uitgevoerd. Na de vorst kunnen sommige teelten al actief worden. Denk aan zaaibedden van bijvoorbeeld meidoorn, maar ook oculuaties kunnen snel knopwerking krijgen. Verder zijn heesters zoals Photinia, Prunus lusitanica, Spirea en ligustrum al actief aan het worden. Vooral in de genoemde gewassen zal de kans gepakt moeten worden om het onkruid te beheersen.

Nu Roundup Dynamic in de kwekerij mag worden toegepast, zal wel rekening moeten worden gehouden met de toegestane dosering. 1 liter/ha is te laag voor dit moment. Als het onkruid actief is en de temperatuur boven de 10 graden, dan is er een goede werking te verwachten met Primus. Deze kan goed als mengpartner met Roundup Dynamic worden ingezet. Naast contactherbiciden zal ook een bodemherbicide moeten worden ingezet. Op dit moment is het nog goed mogelijk om Kerb Flo/Setante Flo in te zetten op met name aanwezig gras. Een goede mengpartner daarbij is AZ 500. Houd nu een dosering van 2,5-3 liter Kerb Flo + 0,5 liter AZ 500/ha aan. Kerb is alleen zinvol, ook gezien de prijs, wanneer er veel gras staat. In deze situatie is het goed mogelijk om naast Kerb en AZ nog Primus toe te voegen, zodat het hele onkruidspectrum wordt meegenomen. Indien er een lage grasdruk is, dan kan Kerb worden vervangen door Devrinol.

Gewas

Toepassing

Contactherbicide

bodemherbicide

Spillen oculaties

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1 iter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol / 2,5 liter kerb Flo + 0,5 liter AZ 500 /ha

Laanbomen en spillen

Strokentoepassing

1 liter Roundup Dynamic + 0,6 liter Oblix + 1 liter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol SC + 0,5 liter AZ 500/ha

Kerstbomen

onderdoor toepassing

1,4-2,1 liter Roundup Dynamic + 1 liter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500/ha

Coniferen

Onderdoor toepassen

1 liter Roundup Dynamic + 99 ml Primus + 0,6 liter Oblix + 1 liter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500/ha

Heesters en Rozen

Onderdoor toepassen

1 liter Roundup Dynamic + 99 ml Primus + 0,6 liter Oblix + 1 liter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500/ha

Bos en haagplantsoen 1+2, 2+0

Onderdoor toepassen

1 liter Roundup Dynamic + 99 ml Primus + 0,6 liter Oblix + 1 liter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500/ha

najaarsopplant

Onderdoor toepassen

1 liter Roundup Dynamic + 0,4 liter Oblix + 1 liter Robbester/ha

2,7 liter Devrinol + 0,3 liter AZ 500/ha

Zaaibedden voor opkomst

Volvelds toepassen

1,4-2,1 liter Roundup Dynamic + 1,5 liter Fulvic/ha

Bodemherbiciden afhankelijk van het gewas

Voor opplanten of zaaien

Volvelds toepassen

1,4-2,1 liter Roundup Dynamic + 1,5 liter Fulvic/ha