Risico op zonnebrand

Deze week stijgt de temperatuur naar zomerse waarden en neemt de lichtstraling (joules) op het gewas toe. De gewassen zijn tot nu toe nog weinig gewend qua temperatuur en zoninstraling.

Hierdoor lopen we wel risico omdat we inmiddels de langste dag hebben gehad (intensiteit van temperatuur en zonlicht). We hebben de volgende aandachtspunten en het advies voor je op een rij gezet.


Aandachtspunten

  • Zonnebrand ontstaat als de temperatuur meerdere uren boven 30oC komt, met forsere lichtinstraling en weinig/wegvallende wind waardoor er geen koeling/verdamping van de gewassen meer mogelijk is. Tijdsduur en tijdstip op de dag van zonlicht en temperatuur bepalen het risico.
  • Zoals het er nu naar uitziet, wordt er wel half bewolkt weer verwacht met een noordoosten wind, dus drogende lucht. Er kunnen momenten op de dag zijn dat de straling te hoog uitpakt, waardoor gewassen de straling in combinatie met hoge temperatuur en drogende lucht niet aan kunnen. Met name de groenblijvende soorten die niet lang geleden zijn geplant en nog geen nieuwe wortels hebben gemaakt zijn kwetsbaar. Ook gewassen die op natte percelen staan en dit voorjaar nog niet lekker aan de gang zijn, zijn gevoelig. Daarnaast moet gekeken worden naar de kwetsbaarheid van gewassen die altijd met hoge straling het risico lopen om te verbranden. Denk aan naaldhout, met name Picea Conica en omorika. Ook Abies Freserii is erg gevoelig. Belangrijk is om een inschatting te maken op je bedrijf waar de grootste kansen op verbranding aanwezig zijn. In die gevallen kan het beste worden ingegrepen met antistress middelen.

Advies

  • Waar beregend kan worden met buizen in het gewas, kan de schade worden voorkomen door de beregening met regelmaat op de dag voor een korte tijd aan te zetten, zodat de bovenlaag vochtig blijft en het gewas kan worden gekoeld.
  • In situaties waar niet beregend kan worden is het advies om een bespuiting uit te voeren met plantversterkers.
    • Zeewieren: bijvoorbeeld StressImmune. Hiermee is in proeven van CAF de meeste ervaringen opgedaan. Toepassen in 2 liter/ha bij voorkeur vanmiddag
    • Gewasstimulatie met aminozuren: 3 liter Aminoboost + 1,5 liter Optiroot/ha