Onkruidbestrijding

Door de droge dagen is het mogelijk om op de percelen te werken en onkruid te beheersen. Omdat de grond eigenlijk op alle percelen is dichtgeslagen, is het raadzaam om in deze droge tijd de grond zoveel mogelijk te schoffelen.

Niet alleen het onkruid wordt ermee opgeruimd, maar ook wordt er lucht in de grond gebracht. Wanneer grond open wordt getrokken, dan is dat voor de ondergrond goed en komt de capillaire werking op gang. De ondergrond is eigenlijk overal nog erg nat.

Omdat er volgende week weer wordt gesproken over neerslag, zal de lange termijn van mechanische onkruidbestrijding minder zijn dan verwacht. Het advies is om niet te diep te schoffelen, zeker op kleigrond is dat belangrijk. Als er straks weer neerslag valt in de losse grond, dan wordt de berijdbaarheid op de percelen slecht.

Op veel bedrijven heeft de bespuiting met 2 liter Corzal + 0,3 liter Oblix + (2 liter Focus Plus bij veel en groter hanepoot) + 1 liter Robbester/ha goed uitgepakt, mits er op klein onkruid is gespoten. Wanneer het onkruid te groot is geworden dan moet forser worden ingegrepen. In die situatie moet worden gekeken naar de soorten onkruid en de grootte ervan. Houd er rekening mee dat Primus en Titus niet werken op melde en nachtschade. Deze onkruiden kiemen in deze droge tijd. Wanneer er veel melde komt, is de toevoeging van MCPA een goede aanvulling.

In zaaibedden zien we ook onkruid komen. Omdat de zaailingen nog jong en kwetsbaar zijn, is het advies om nog niet te spuiten. Indien er toch veel onkruid komt, dan kan een bespuiting niet worden uitgesteld. Zorg er dan voor dat de stammen van de planten niet worden geraakt.  

Nu er later in de week weer neerslag wordt voorspeld, is wederom het advies om geen bodemherbiciden te spuiten. Ook in de hoop dat er weer een droge periode aankomt waar de mechanische onkruidbestrijding kan worden ingezet. Het blijft altijd risicovol voor inspoeling van bodemherbiciden, zeker wanneer gewassen zich al minder goed ontwikkelen vanwege de natte omstandigheden.