Echte meeldauw

De ontwikkeling van echte meeldauw gaat op dit moment snel. Er zijn steeds meer gewassen die aangetast worden door meeldauw.

Door neerslag is preventief spuiten niet altijd gelukt. Daarom is het belangrijk om nu curatief te spuiten. Omdat het nu warmer wordt, is het prima weer om met Nimrod te spuiten. Voor Nimrod moet het veld voor minimaal 80% door het gewas bedekt zijn. Ook mag Nimrod niet in gewassen met onderbegroeiïng, zoals grasbanen. Houd daar rekening mee.  

Advies

Het advies is dan 2 liter Nirmod + 125 gram Flint + 5 liter Zwavel + 3 kg Bitterzout/ha. Kan Nimrod niet worden ingezet, kies dan voor een curatief middel, zoals Topaz, Alibiflora (niet in malus), Dagonis (niet opwaarts), Spirit/Phantomen Karma/Vitisan. Naast curatieve aanpak is het ook belangrijk om deze middelen te combineren met bladvoeding, om het blad steviger te maken, zoals Agroleaf Power Calcium, Silicapro/Siloforce, mangaannitraat en Bitterzout. Ook andere bladvoeding met een NPK-samenstelling bieden een meerwaarde.  

Het advies is op dit moment te spuiten met 0,5 liter Topaz + 3 kg Karma/Vitisan + 3 kg Zwavel + 3 ltr AminoBoost + 1,5 liter Silicapro/ha. Afwisselen met 1 liter Alibiflora (neerwaarts) of 0,9 liter Alibiflora (opwaarts) + 3 kg Karma/Vitisan + 3 kg zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha. Houd het interval kort op maximaal 10 dagen. Gewassen die pas zijn geplant en nog geen meeldauw hebben kunnen al preventief worden gespoten met 125 gram Flint + 3 kg Karma/Vitisan + 3 ltr Aminoboost + 3 ltr Root & Shoot/Optiroot/ha. Wissel af met 0,2 ltr Luna Privilege + 3 kg Karma/Vitisan + 3 kg Zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium/ha.