Uitstel indienen Gecombineerde Opgave

In een kamerbrief heeft minister Adema aangegeven dat de Gecombineerde Opgave (GO) dit jaar uiterlijk 15 juni ingediend moet zijn.

De reden hiervoor is dat het invullen van de GO dit jaar behoorlijk extra tijd vergt door o.a.:

  • Het nieuwe GLB en de nieuwe eco-regeling
  • Het toevoegen van landschapselementen (o.a. sloten)
  • De invoering van bufferstroken
  • De soms trage systemen van RVO
  • De late besluitvorming over het nieuwe GLB

De sector heeft meermaals aangedrongen op het verlengen van de indieningsperiode. Voor een groep boeren en adviseurs is 15 mei niet haalbaar. De minister heeft dit nu ingezien en besloten om de uiterste datum van indienen met een maand op te schuiven.

De Kamerbrief gaat alleen in op het GLB. De GO is echter ook voor de ‘mest’ een belangrijke opgave. Onder andere het opgeven voor de fosfaatdifferentiatie (analyseresultaten per perceel) moet ook uiterlijk 15 mei worden gedaan. Het kan niet anders dat het uitstel ook hiervoor geldt.

De uiterste datum voor het nemen van grondmonsters blijft naar verwachting wel staan. De analyseresultaten van de grondmonsters voor de fosfaatdifferentiatie moeten uiterlijk 15 mei beschikbaar zijn. Ondanks het uitstel zal het voor de sector een hele klus blijven de juiste keuzes te maken en alle opgaves tijdig in te dienen. Maar met dit uitstel is wel enige ‘druk van de ketel’.