Ritnaalden

De laatste jaren zien we steeds vaker problemen ontstaan met ritnaalden, ook wel koperwormen genoemd.

Deze bodeminsecten zijn de larven van de kniptor en zijn dun, hard en geel tot koperkleurig. De kniptor heeft een lange cyclus van 5 jaar. In de eerste 3 jaren is de schade van de ritnaald beperkt. Vanaf het derde jaar vreet de larve aan de jonge wortels van het gewas. Ook boomkwekerijgewassen worden aangevreten. Ritnaalden vinden we doorgaans terug waar grasland is gescheurd of waar grasgroenbemester heeft gestaan. Gezien de lange levenscyclus is het goed om een aantal jaren terug te kijken of er mogelijk schade is te verwachten door Ritnaalden.

Als straks de bodemtemperatuur weer hoger wordt, zal de vraatschade toenemen. Behandel het perceel met 20 liter Tercol + 5 liter Stimuter/ha. Herhaal deze toepassing met een interval van 2 weken. Preventief kan een dosering van 10 liter Tercol + 5 liter Stimuter/ha worden aangehouden. Belangrijk is dat na een toepassing 10 mm water op het perceel valt.

Tercol is een biologisch product en bevat kruidenextracten waaronder pepermunt en algen. Het product ondersteunt de weerbaarheid in de bodem en zorgt daardoor in de wortelzone voor een sterk herstellend vermogen. Stressfactoren die invloed hebben op de ontwikkeling van de wortels van de plant komen daardoor minder snel tot uiting. De balans die daardoor tussen bodem en plant ontstaat maakt het gewas sterker. Op percelen waarvan bekend is dat er Ritnaalden aanwezig zijn, kan dit jaar nog met de grondbewerking Vydate 10G worden ingewerkt. Wil je meer balans in de bodem, dan is het mogelijk om bij zaaien of planten 30 kg Tercol MG in de bodem te werken bij de wortelzone en bij gewasontwikkeling ondersteunend te spuiten met 10 liter Tercol L + 5 liter Stimuter/ha met een interval van 2 weken en 3 toepassingen.