Onkruidbestrijding

Door de lage temperatuur zien we nog weinig onkruid kiemen. Dat is gunstig omdat de omstandigheden voor een onkruidbestrijding ook niet optimaal zijn.

In nieuwe opplant is wenslijk om zoveel en zolang mogelijk mechanische onkruidbestrijding in te zetten. Wanneer de bodem te nat is, dan is het beter om de bodem zo min mogelijk te belasten om bodemverdichting te voorkomen. Als alternatief kan je spuiten met een contactherbicide in combinatie met wat bodemwerking.

In laanbomen waar dit seizoen gerooid is, groeit het onkruid op dit moment door. Omdat de grond nog niet gelijk gelegd kan worden, is het belangrijk om voor het snoeien al te spuiten met een contactherbicide. Wordt er gewacht tot de grond kan worden bewerkt, dan zal het onkruid al gezaaid hebben.

De winterstek die is gestoken loopt nog niet zo snel uit. Wel komt het onkruid door de gaatjes in het plastic omdat de temperatuur onder het folie wel oploopt. Het onkruid wat nu kiemt, ook in de paadjes, kan op dichte ogen volvelds worden gespoten. Zo ben je de eerste onkruiddruk kwijt.

Houd op zaaibedden die nu gezaaid zijn en waar een bodemherbicide gespoten gaat worden rekening met de verwachtte neerslag. Beter is om de bespuiting uit te stellen tot na het weekend.


Advies

Gewas

Toepassing

Contactherbicide

Bodemherbicide

Laanbomen en spillen waar is gerooid

Volvelds toepassen

99 ml Primus 1,5 liter Centurion Plus/ha

0,3 liter Robbester*

Coniferen

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1,5 liter Centurion Plus/ha

330 gram Valdor Expert + 1 liter Codacide/ha

Heesters en Rozen

Onderdoor toepassen

2 liter Corzal + 0,4 liter Oblix

1 kg Goltix + 1 liter Codacide/ha

Bos en haagplantsoen 1+2, 2+0 eventuele correctie

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1,5 liter Centurion Plus/ha

0,25 liter Sencor + 1,67 liter Springbok + 1 liter Codacide/ha

Nieuwe opplant bos en haag als alternatief op mechanische onkruidbestrijding

Onderdoor toepassen

2 liter Corzal + 0,4 liter Oblix + (0,1 liter Laudis**)

1 kg Goltix/ha Sierheesters en rozen

Winterstek als de knoppen nog dicht zijn

Volvelds toepassen

2 ltr Corzal

0,5 liter Kerb + 0,25 kg Goltix (sierheesters)/ha

Voor opplanten of zaaien, vals zaaibed

Volvelds toepassen

1,4-2,1 liter Roundup Dynamic + 1,5 liter Fulvic/ha

Geen bodemherbicide

* Robbester heeft een betere opname in de waslaag, waardoor herbiciden beter worden opgenomen.
** Laudis is via NL KUG toegelaten. De gewasveiligheid is niet bekend.