Bemesten

Omdat de prijzen van meststoffen sinds vorig jaar behoorlijk zijn gestegen, is het goed om te weten wanneer een bemesting nodig is.

Als er voldoende kali en/of Magnesium in de grond aanwezig is dan hoef je niet te strooien. Er kan dan worden volstaan met alleen een stikstofgift. De laatste jaren zien we steeds vaker een fosfaatlaag op sommige percelen. In een vaststaande teelt is het niet zinvol om een fosfaatbemesting uit te voeren. Fosfaat kan het beste bij een nieuw op te planten gewas worden meegegeven bij het planten en dichtbij de wortels in de vorm van Vivifos. De dosering is afhankelijk van de manier van toedienen.

Wanneer er een grondmonster op GBS is genomen, dan kan de lage fosfaattoestand worden meegenomen in de Gecombineerde Opgave zodat er extra ruimte in de aanvoer komt.

Door de koude weersomstandigheden is de ontwikkeling van alle gewassen erg traag. Voor gewassen die nieuwe wortels moeten maken en door de nachtvorst schade hebben opgelopen, is het belangrijk om de stress zo veel mogelijk te verhelpen. Daarnaast is de bodemtemperatuur op dit moment nog onder de 10 graden. Dit betekent dat fosfaat nog niet of nauwelijks wordt opgenomen. Daarom is het raadzaam om op uitlopende gewassen al te starten met bladvoeding. Voer een bladvoeding uit met 3 liter Aminoboost/ha. Wissel dit 1 keer per week af met 3 liter Root & Shoot + 3 liter Aminosol/ha.