Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Stapelen middelen: in eerdere nieuwsbrieven hebben we al aandacht besteed aan het stapelen van actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn twee actieve stoffen die voor de boomkwekerij van toepassing zijn; Deltametrin en Abamectine. De beperkingen zitten op het totale gebruik van beide actieve stoffen zoals Metazachloor (o.a. Butisan).

Wat zijn vanaf 06-10-2022 de beperkingen van de beide actieve stoffen?

  • Deltametrin a. Decis EC (7774N W18) maximaal 0,0375 kg actieve stof in onbedekte teelt/ha/jaar. Maximaal 0,0525 kg actieve stof/ha/jaar in bedekte teelt.
  • Abamectine o.a. Vertimec Pro (15315N W1) maximaal 0,018 kg actieve stof in onbedekte teelt/ha/jaar. Maximaal 0,072 kg actieve stof/ha/jaar in bedekte teelt.

Voor beide actieve stoffen geldt wel dat het etiket voor het aantal toepassingen leidend is en of het middel voor de toepassing is toegelaten. Bij Decis EC staat bijvoorbeeld dat het niet opwaarts mag worden ingezet. Het stapelen is dus een extra maatregel. Het volgende teeltseizoen gaan we hier concreet mee te maken krijgen.