Onkruidbestrijding

De laatste weken is regelmatig gesproken over het inzetten van Devrinol eventueel in combinatie met AZ 500 of Oblix. In de praktijk is gebleken dat het nog te vroeg is om Devrinol in te zetten omdat het door zonlicht wordt afgebroken.

Wanneer het kan worden ingezet tijdens een regenbui komt het middel in de grond en zal het niet gevoelig zijn voor licht. Als de bui te snel voorbij is, kan alsnog het middel worden afgebroken waardoor de werking tekort is.

Verder is tijdens de innovatiedagen gesproken over de herbicideproef, waarbij naast Devrinol het nieuwe middel Valdor Expert is getest. Valdor Expert mag op dit moment niet worden ingezet. Dat mag alleen in de periode tussen 1 december en 1 juni. In onderstaand schema een overzicht van de bodemherbiciden die op dit moment kunnen worden ingezet:

Teelt Middel op dit moment Aantal toepassing/jaar
Alle teelten 1,7 liter Springbok/ha
0,6 liter Oblix/ha
1
2
Laanbomen 4 liter Wing P/Bodemschoon/ha 1
Heesters inclusief rozen 1 kg Goltix/ha 3
Bos en haagplantsoen 0,25 liter Sencor/ha 3

Waar onkruid staat zal ook een contactherbicide moeten worden ingezet. Gezien de onkruiden is het mogelijk om een combinatie te maken van MCPA met Centurion Plus. Beide middelen zijn in veel gewassen veilig in te zetten. Bij coniferen en grotere laanbomen is het zelfs nog mogelijk om Roundup in te zetten, mits de plant niet teveel wordt geraakt.

Sommige bedrijven zijn begonnen met het opplanten van heesters en coniferen. Bij klein onkruid is het mogelijk om te spuiten met een kappenspuit met 2 liter Corzal + 1 kg Goltix* + 1 liter Codacide/ha. Staat er groter onkruid, dan is het raadzaam om 0,3 liter Oblix/ha toe te voegen. Is de druk van gras en nachtschade groot, dan is het raadzaam om 0,5 liter Butisan S/ha toe te voegen. In coniferen, bos en haagplantsoen kan onderdoor worden gespoten met 2 liter Corzal + 0,3 liter Oblix + 0,5 liter Butisan + 1 liter Codacide/ha.

Spuit met een middelfijne druppel en hou maximaal 400 liter/ha water aan. Het kan nodig zijn om deze bespuiting na 5-7 dagen te herhalen.

* Goltix WG heeft een toelating in de onbedekte teelt van o.a. sierheesters (incl. rozen), vaste planten en heidesoorten.