Ondersnijden en afpennen

Nu de grondomstandigheden goed zijn en de temperatuur gaat dalen, wordt het tijd om de gewassen te onder te snijden en af te pennen.

De zaaibedden, waar de groei er vrijwel uit is, kunnen nu zeker worden afgepend, als dat nog niet is gebeurd. Gewassen zoals Carpinus, Fagus, Crataegus, Prunus ed zijn soms nog aan het groeien. Dat is goed omdat de plant actief moet zijn om uiteindelijk nieuwe wortels te maken. Deze week wordt er opnieuw neerslag verwacht. Plan rond die tijd het afpennen.

Ook kluitplanten als heesters en coniferen kunnen al worden ondergesneden. Ook hier is nog voldoende activiteit in het gewas. Bij kluitplanten van slecht wortelende gewassen zoals Photinia en Eleagnus kan eventueel eerst worden rondgestoken en na 2-3 weken worden ondergesneden. Dit bevordert doorworteling van de kluit zonder het ‘scheef trekken’ van de plant.

Wanneer er een slechte wortel wordt verwacht, is het belangrijk om na het ondersnijden een bespuiting uit te voeren met 5 liter Root & Shoot/ha en in de regen gespoten.