Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Rectificatie: in de vorige nieuwsbrief hebben wij het middel Pitcher genoemd als middel tegen taksterfte in coniferen. Echter mag Pitcher alleen worden gebruikt tussen 1 maart en 1 september.

Roundup Ultimate 13865 W3

De opgebruiktermijn van Roundup Ultimate is met ingang van 5 november 2022 vervallen. Er is nu een nieuw W4-etiket. Op dit etiket staat boomkwekerij niet meer genoemd voor rijentoepassing, zoals wel op het oude etiket stond. Er blijven geen grote toepassingen voor de boomkwekerij op het etiket staan. Dit betekent dat het middel met W4-etiket nog wel in de kast mag staan, maar wel met de beperkingen moet worden ingezet. In onderstaand overzicht hebben we het oude en het nieuwe etiket met elkaar vergeleken.

Roundup Ultimate 13865 N W3 W4
Toepassingsgebied Methode Dosering/ha Aantal/jaar Maximale dosering/ha Maximale dosering/ha/jaar
Sierteelt Pleksgewijs 1,5% 2 0,6 liter 0,45 liter
Sierteelt Aanstrijken 25% 1 3 liter 0,22 liter
Sierteelt Stobbenbehandeling 3,75% 1 1,5 liter 1,5 liter
Kerstbomen Over gewas 1,5-4,5 liter 1 4,5 liter Vervallen
Groenbemesters Doodspuiten 1,5-4,5 liter 2 4,5 liter Vervallen
Tijdelijk onbeteeld   1,5-4,5 liter 2 4,5 liter Vervallen
Boomkwekerij (onbedekt) Voor opkomst tussen de rijen 1,5-4,5 liter 2 4,5 liter Vervallen

Voor opstaand onkruid bestrijden wordt steeds lastiger omdat veel merknamen zoals Glyfosaat ook beperkingen hebben op het etiket. Eerder dit jaar werd het middel Roundup Dynamic toegelaten. Lange tijd was het niet leverbaar, maar het product is nu goed beschikbaar. Dat betekent dat je het aan kunt schaffen en inzetten in de kwekerij. Hieronder het etiket.

Roundup Dynamic 16394  
Toepassingsgebied Methode Dosering/ha Aantal/jaar Maximale dosering/ha
Sierteeltgewassen Pleksgewijs spuiten 1,5% 1 0,22 liter
Sierteeltgewassen grasvegetatie
m.u.v. grasbermen
Pleksgewijs aanstrijken 25% (500 ml in 1,5 liter water) 1 0,3 liter
Sierteeltgewassen Stobbenbehandeling 3,75% 1 1,5 liter
Sierteeltgewassen  Voor zaaien/planten of opkomst 1,4-3,2 liter 1 3,2 liter
Kerstbomen Over gewas 1,4-2,1 liter 1 2,1 liter
Groenbemesters Doodspuiten 1,4-4,3 liter 1 4,32 liter
Tijdelijk onbeteeld Spuiten over onkruid 1,4-3,2 liter 2 6,4 liter