Onkruidbestrijding

Door de hogere temperatuur kiemt er nog steeds veel onkruid en groeit het onkruid snel. Daarnaast begint de grond op te drogen. Dat betekent dat er nog wel wat moet worden gedaan wanneer er nog niets is gedaan. Op lichte grond en bij een open gewas kan er nog een mechanische onkruidbestrijding worden uitgevoerd. Waar op kleigrond dit jaar wordt gerooid is het advies om de grond niet meer open te trekken vanwege de berijdbaarheid in de winter. Bij teelten op zandgrond moet goed worden gekeken of er niet te veel beschadiging van het gewas optreedt bij de mechanische onkruidbestrijding. Indien dat wel het geval is, kan er nog chemisch worden bestreden. In verband met de droge grond is het advies om geen bodemherbicide meer toe te voegen. Middelen als Sencor en Oblix kunnen nog wel worden ingezet, omdat deze ook een bestrijding geven op onkruid.

Het volgende kan onderdoor worden ingezet:

  • Alleen kiemend onkruid op zaaibedden en in onderstammen of bij laat geplante heesters en coniferen: 2 ltr Astrix + 0,4 ltr Oblix + (1 ltr Centurion Plus bij veel gras) + 1 ltr Codacide/ha
  • Verplant bos en haagplantsoen met klein en groter onkruid: 1,5 ltr Centurion Plus + 100 ml Primus + 0,6 ltr Oblix + 0,25 ltr Sencor + 1 ltr Codacide/ha
  • Kiemend onkruid in verplante teelt, heesters en coniferen, spillen en bomen: 30-40 gram Titus + 0,4-0,6 ltr Oblix + 1 ltr Codacide/ha
  • Verplante teelt met klein en groot onkruid: 100 ml Primus + 1,5 ltr Centurion Plus + 0,6 ltr Oblix + 1 ltr Codacide/ha