Insecten

Met de stijgende temperatuur neemt ook de druk van insecten weer toe. Ook is er veel jong schot waardoor luizen zich meer ontwikkelen. Omdat er soms nog groei gewenst is, is het goed om de betreffende teelten te monitoren en eventueel de plaag te bestrijden.

Luis

Door het groeizame weer zijn de eerste luizen alweer gespot, bijvoorbeeld in Ilex, Crataegus, Fagus, Malus, Quercus robur en rozen. Voor veel gewassen kan het geen kwaad. In bepaalde gewassen kan het echter wel gevolgen hebben. In bladhoudende gewassen blijft de schade en soms ook roetdauw op het gewas achter. In Beuk kunnen de problemen met luis bij het begin van het rooiseizoen hinderlijk zijn en kunnen planten worden afgekeurd voor export naar Engeland. In Crataegus maken luizen wonden in de groeischeut en kan bacterievuur via deze invalspoort het gewas infecteren. Ook in Malus kunnen de luizen een vervelende schade geven met als gevolg vergroeiing en misvorming van bijvoorbeeld snoeiwonden. Nu veel gewassen goed groeien is het goed om nu iets aan de luizenpopulatie te doen. Dat kan met een systemisch middel zoals Movento of Batavia. Beide zijn op en neerwaarts systemisch. Sivanto prime is lokaal systemisch.

 

Trips

Op dit moment is er niet heel veel trips zichtbaar. Wel is de schade van enkele weken geleden goed te zien. In de knoppen zijn met grote regelmaat larven van de roofwants te zien. Deze eten tripslarven en larven van topgalmuggen. Dat is vooral in Ligustrum, Laurier, Beuk en Crataegus “Splenders” en Prunus “Nigra” te zien. Waar nog veel groei wordt verwacht en de schade zichtbaar blijft, is het wel van belang om nog tripsbestrijding uit te voeren. Dat kan onder andere met Vertimec Pro (0,5 ltr/ha, toepassen tegen de avond in verband met afbraak door zonlicht), Sivanto Prime (0,5 ltr/ha), Tracer (sierheester, 0,2 ltr/ha). Decis kan ook, maar mag sowieso niet opwaarts worden gespoten. Decis, Sivanto Prime en Vertimec Pro zijn niet veilig voor de roofwantsen en de larve ervan.

Buxusrupsen

Dit jaar lopen we tegen het probleem aan dat er generaties door elkaar heen lopen. Het komt voor dat zowel rupsen als motten in het Buxus-perceel zijn terug te vinden. Inmiddels is de vraatschade gestopt en vinden we de eerste poppen terug. Spuiten voor de rups heeft op dit moment geen effect. We staan nu in de wachtstand voor de nieuwe generatie rupsen die ergens half september weer actief wordt. Er zullen dan ook weer motten worden gevonden, die op dit moment pop zijn en dan pas eieren zullen afzetten. Dat zorgt ervoor dat er dit jaar vaker zal worden gespoten voor de Buxusrups. Belangrijk is om waar te nemen. Indien er nog grote rupsen worden gevonden kan er nog met 0,2 ltr Tracer + 75 ml Agral Gold/ha worden gespoten. Deze bespuiting kan prima worden gecombineerd met Cylindrocladium-schema. 

Galmuggen

In sommige percelen met Beuk is iets aantasting te zien van de beukentopgalmug. De schade is echter beperkt gebleven. Op dit moment zijn er vrijwel geen larven te vinden. Nu er nieuwe groei komt, is het tijd om alert te zijn. Dit geldt ook voor Quercus robur en Quercus petrea. Van de groei moet gebruik worden gemaakt door de inzet van Movento of Batavia. Om de opname te verbeteren kan Fulvic 25 toegevoegd worden. Je moet bij deze middelen wel rekening houden met de aanvangswerking van ongeveer 1 week. Zijn er inmiddels larven aanwezig, dan is het inzetten van Movento of Batavia niet zinvol. Er kan dan beter worden gekozen voor een middel met contactwerking, zoals Flipper of Decis. Houd er wel rekening mee dat Decis ook de larve van de roofwants Orius doodt, de natuurlijke vijand van de galmuglarve. Controleer daarom voordat er wordt ingegrepen of er natuurlijke vijanden in het gewas aanwezig zijn.