Groenbemesters en bloemenstroken

Groenbemester in meerdere keren klepelen bij luis in perceel

Bloemenstroken tussen de bomen zijn na de regen enorm snel gegroeid. Omdat we nu soms luis tegen komen, is het mogelijk om de bloemenstroken te klepelen, waardoor de natuurlijke vijanden vanuit de bloemenstroken het gewas ingaan. Door deze maatregel ligt de kwekerij er weer netjes bij en worden de aanwezige plaaginsecten goed opgeruimd om schoon de winter in te gaan. Om het helemaal goed te doen, is het beter om het klepelen in meerdere keren te doen. Zo blijven de schuilplekken zoveel mogelijk intact. Na het klepelen lopen de stroken weer uit en gaat het gewas met een beetje lengte de winter in. In het voorjaar heb je daardoor eerder bloeiende planten in het perceel die natuurlijke vijanden aantrekken.

Opnieuw inzaaien groenbemester

Groenbemesters die niet goed zijn ontwikkeld of waar veel onkruid instaat, kunnen nog worden geklepeld of nog opnieuw worden gezaaid. Indien er nog een nieuwe groenbemester wordt gezaaid, kan er worden gekozen voor Japanse Haver of Bladrammenas. Beide gewassen ontwikkelen zich nog tot laat in het groeiseizoen en sterven in de winter af bij vorst. In de winter kan worden geklepeld.


Groenbemester klepelen bij plantklaar leggen perceel

Waar de grond dit najaar alweer in gebruik wordt genomen voor boomkwekerijgewassen, kan de groenbemester worden geklepeld. Na het klepelen is het een meerwaarde om 15 kg Ureum/ha te spuiten om het verteringsproces te versnellen. Laat het loof een paar weken op de grond liggen en werk het pas onder wanneer het verteringsproces goed op gang is. Daarna kan de grond worden bewerkt en kan het perceel plantklaar worden gelegd. Indien er nog geen grondmonster is genomen, is het wel goed om voor de grondbewerking een grondmonster te nemen en te kijken wat de bodem nodig heeft voor een goede teelt.