Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de Ctgb-vergadering van eind juli zijn de volgende relevante toelatingen gecommuniceerd:

Altacor

Altacor (13643 W5) heeft een uitbreiding gekregen in onder andere de volgende teelten:

  • Boomkwekerijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)
  • Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet grondgebonden teelt)
  • Vaste planten (bedekte, grondgebonden teelt)
  • Vaste planten (bedekte, niet grondgebonden teelt)

Altacor is een insecticide met een rupsen werking. Het is sterk op rupsen van de Turkse mot en de anjerbladroller. Er staan 4 toepassingen per 12 maanden op het etiket in 2 blokken. Houd binnen de blokken een interval van 7 dagen aan en tussen de blokken een interval van 90 dagen. Dosering is 0,1 kg/ha.


Floramite

Floramite (12421 W3) heeft een uitverkooptermijn tot 01-10-2023 en de opgebruiktermijn loopt tot 31-12-2023. Na deze datum is deze acaricide nog wel toegelaten in de bedekte teelt van boomkwekerij, vaste planten en bloemisterijgewassen met het W4-etiket. Het aantal toepassingen blijft 4 in 2 blokbespuitingen. Interval van 7 dagen binnen de blok en 56 dagen tussen de blokken in.

 

Middelen die tussen 1 september en 1 maart/april niet mogen worden ingezet

  • Scelta: alternatief is Floramite, mits het perceel niet grenst aan oppervlakte water.
  • Merplus: alternatief is Soriale + Merpan.
  • Vivendi: op de meeste onkruiden is Primus een goed alternatief.
  • Mega 2,4-D: toelating in onder andere grasachtige groenbemesters, onder windschermen en tijdelijk onbeteeld terrein. Tussen 1 september en 1 maart mag het niet worden ingezet in grasachtige groenbemesters. Alternatief is eventueel Primstar of Primus.
  • Fusilade Max: mag niet worden ingezet tussen 30 september en 1 april. De toelating voor de boomkwekerij heeft een opgebruiktermijn tot 31-12-2023. Op het nieuwe etiket staan alleen nog akkerbouw en groentengewassen. Alternatief is o.a. Centurion Plus.