Uitval Taxus en Prunus Lusitanica en taksterfte in Ilex

Na het wisselvallige weer gevolgd door een warme periode is er uitval te zien in Taxus en Prunus. Soms valt alleen de tak weg en soms de hele plant. We hebben hier te maken met stambasisrot of voetrot. In beide gevallen gaat het om Phytophthora. Het is te herkennen aan bruine tot zwarte vlekken op het hout of de stam, waarboven de plant begint te verkleuren. Het is besmettelijk, dus zeker bij hogere plantdichtheid is het van belang om hier in te grijpen.

Advies

Spuit zowel curatief als preventief met 1 van de volgende middelen: 2,5 liter Axidor of 1,5 liter Previcur Energy of 0,5 liter Ranman Top/ha + 1,8 liter Soriale + 3 liter Aminoboost/ha. Herhaal de bespuiting binnen 10 dagen. Indien er vaker dan 2 keer met Ranman Top wordt gespoten dan is het mogelijk dat in Prunus Lusitanica groeiremming ontstaat. Indien er geen aantasting wordt gevonden, is een bespuiting met alleen Soriale toereikend.