Onkruidbestrijding

De mooie nazomer in combinatie met regen zorgt voor veel kieming van onkruiden. Ook zien we op dit moment kiemplanten van onkruiden die normaal in de herfst komen, zoals winterpostelein. Met de huidige groeiomstandigheden groeit het onkruid snel en moet er op korte termijn actie ondernomen worden om niet te groot onkruid te krijgen. Als het volgende week weer droog weer is, is dat het moment om het onkruid aan te pakken. Denk daarbij ook aan de percelen waar komend rooiseizoen gerooid gaat worden. Spuit deze percelen eventueel alleen met een contactherbicide. Op de percelen waar niet gerooid wordt, is het advies om nog wel een bodemherbicide in te zetten, zodat de komende periode de druk van onkruid op deze percelen laag zal zijn. Het is echter nog te vroeg om Devrinol in te zetten. Deze periode heeft nog een te hoge lichtintensiteit, waardoor de actieve stof te snel wordt afgebroken.

Advies

Gewas

Toepassing

Contactherbicide/ha

Bodemherbicide/ha

Laanbomen en spillen

Onderdoor volvelds of zwartstrook

30 gram Titus

1,67 liter Springbok + 0,4 liter Oblix + 1 liter Robbester

Heesters en paadjes winterstek

Onderdoor toepassen

30 gram Titus

1 kg Goltix + 0,4 liter Oblix + 1 liter Robbester

Coniferen

Onderdoor toepassen

30 gram Titus

1,67 liter Springbok + 0,4 liter Oblix + 1 liter Robbester

Nieuwe zaaibedden en leeg land voor opplanten

Volvelds

1-1,5 liter Roundup Dynamic

1,5 liter Fulvic

Bos en haagplantsoen

Onderdoor toepassen

30 gram Titus

1,67 liter Springbok + 0,4 liter Oblix + 1 liter Robbester

Nieuwe opplant heesters, coniferen en bosplantsoen

Onderdoor toepassen

2 liter Corzal

0,4 liter Oblix + 1 liter Robbester